Vores kerneekspertise er grøn omstilling

På tværs af vores mange fagligheder skaber vi løsninger med fokus på ESG og bæredygtighed, der giver værdi for både kunder og verden.

Case: Fossilfrit mejeri i Vimmerby

Hos Arla i Vimmerby ville man den fossile olie til livs. I samarbejde med Adven, der står for mejeriets energiproduktion, blev processerne optimeret, så mejeriet snart kan kalde sig fossilfrit.

Case: Digital CO2-beregner til uddannelsesinstitution

VIA University College integrerede klimaværktøjet CarbonKey til løbende at opdatere udledningerne i scope 1, 2 og 3. Det sikrer dem et klimaregnskab, der er langt mere retvisende i særligt scope 3 og kræver mindre manuelt arbejde at lave.

Case: CO2-beregner til frokost-firmaet Able

Vi udviklede en CO2- og omkostningsberegner til Able, der gerne vil hjælpe kunderne med at vælge den mest bæredygtige frokost. Med beregneren kan kunderne se klimatal på deres måltider – og dermed hvordan deres daglige valg gør en forskel.

Case: Undersøgelse af potentiale for cirkulære indkøb i det offentlige

Vi undersøgte potentialet for brug af cirkulær økonomi og totaløkonomi i offentlige indkøb, og konklusionen til Miljøstyrelsen var klar: Cirkulære indkøb kan i høj grad kan betale sig, både af hensyn til økonomi og klima.

Case: Kampagne om luftforurening for Københavns Kommune

Kampagnen informerede Københavnerne om den stigende fare ved luftforurening. Borgerne mødte budskaberne bl.a. i pressen og på byrumsplakater, men kampagnen havde sit primære liv online på website og SoMe.

Case: Værktøj til kommunikation med boligejere om energiforbedringer

Boliganalysen er udviklet for Energistyrelsen. Det er et hjælpeværktøj til kommunernes indsats for energirenovering af boliger. Med få klik kan kommunen kommunikere direkte til den enkelte borger om potentialet for energiforbedringer i deres bolig.

Vil du være med til at gøre en forskel?

I Viegand Maagøe har vi vidt forskellige baggrunde, men er bundet sammen af vores passion for grøn omstilling.

Seneste nyt

EU's direktiv om bæredygtigheds-rapportering er på plads i dansk lov – og hvad så nu?

10/05/2024 •
Data og analyser, Strategi og ledelse
CSRD er EU's nye direktiv om bæredygtighedsrapportering. Det er ved at blive implementeret i dansk lovgivning. Se, hvordan det påvirker danske virksomheder.

En LCA gør dig "sindssygt meget klogere" på dit produkt og hjælper dig til at træffe bedre beslutninger

Artikel •
Data og analyser, Strategi og ledelse
En livscyklusvurdering giver et unikt indblik i, hvor du skal sætte ind, hvis du vil forbedre et produkts påvirkning af miljø og klima.