Velkommen til to nye kollegaer i Viegand & Maagøe, Nicklas og Annemette!

Nicklas har en master i Engineering Design & Applied Mechanics fra DTU. Som juniorprojektleder i Bæredygtighed skal Nicklas lave energianalyser, databehandlingsopgaver og hjælpe til med Ecodesign. Annemette er uddannet i adfærdsstudier samt politisk kommunikation og ledelse fra CBS. Som juniorrådgiver i Kommunikation og Digital Udvikling skal hun varetage en bred vifte af opgaver inden for intern og ekstern kommunikation.

Vi glæder os til samarbejdet med dem begge!