Viegand Maagøe bidrager til revideret udgave af forordning

I onsdags var Baijia Huang og Jan Viegand fra Bæredygtighed hos EU kommissionen i Bruxelles for at præsentere det tekniske grundlag og potentialer for energibesparelser til en revideret udgave af forordningen om krav til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand (Forordning nr. 1275/2008).

Vi understøttede også Europa Kommissionen i konsultationsforummet. Revisionen omfatter tilføjelse af flere produkter, mere stringente krav til energiforbrug i slukket tilstand, og definitioner som skal sikre en bedre fortolkning af forordningen.

Der var næsten 40 deltagere fra forskellige producenter, NGO’er, medlemsstater mv.

Peter Maagøe Petersen i Børsen

Med forslag om øgede afgifter på salg af overskudsvarme frygter danske virksomheder dårligere vilkår for grøn omstilling. “Hvis virksomheder ikke må have et overskud på at sælge overskudsvarme, vil det sætte stort set hele området i stå”, udtaler Peter Maagøe Petersen, partner og direktør i Viegand Maagøe i Børsen i dag.

Læs hele artiklen her

Mejeribesøg i forbindelse med SCOoPE-projektet

I sidste uge var Christian Jensen og Mie Skaarup Brødsgaard fra Industri på besøg hos fem mejerier rundt i Jylland for at præsenterer resultater fra de energisyn, der blev udført hos dem i oktober. De fem mejerier er Thise Mejeri, Barrit Mejeri, Nørup Mejeri, Them Andelsmejeri og Jernved Mejeri.

Energisynene er en del af SCOoPE-projektet, Saving Cooperative Energy, som er finansieret af Europakommissionen under programmet Horizon 2020. Med i projektet er 81 virksomheder i seks lande; Danmark, Sverige, Grækenland, Spanien, Italien, Portugal og Frankrig. I Danmark er det Landbrug & Fødevarer, der er partner. Viegand Maagøe er hyret til at gennemføre energisyn på de fem mejerier. Projektet inkluderer desuden benchmarking vha. KPI’er og identifikation af besparelsespotentiale i form af konkrete projektideer.

Formålet med SCOoPE er at reducere energiforbruget via implementering af kosteffektive løsninger. På den korte bane er målet at spare mellem 10 og 15 % direkte indenfor fire sektorer; korntørring, mejeri, slagterier og kødforædling samt frugt- og grøntsagsforarbejdning.

Som det fremgår på billedet, havde julestemningen indfundet sig på Barrit Mejeri, hvor de to medarbejdere afsluttede besøgende torsdag eftermiddag