Viegand Maagøe til indvielse af overskudsvarmeprojekt på CP Kelcos fabrik i Lille Skensved

Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Christian Lilleholt, og Køges Borgmester, Marie Stærke, indviede i dagoverskudsvarmeprojektet på CP Kelcos fabrik i Lille Skensved. Viegand Maagøe har været hovedrådgiver gennem hele projektet, som omdanner overskudsvarme fra fabrikkens processer til grøn energi i form af fjernvarme.

Overskudsvarmeprojektet er et samarbejde mellem producent af fødevareingredienser, CP Kelco, og det fælles kommunale fjernvarmeselskab, VEKS. Ved at omdanne overskudsvarme fra CP Kelcos køletårne til grøn energi i form af fjernvarme, overtager VEKS den grønne overskudsvarme og sender den videre til de lokale fjernvarmekunder.

Viegand Maagøe har været hovedrådgiver fra starten af projektet og frem til indvielsen. Viegand Maagøes rolle har blandt andet været at definere projektet og afregningsforholdende, udvikle det tekniske koncept, udarbejde business casen og køre projektledelsen i alle faser af projektet under realisering og indkøring.

Giver fjernvarme til 2.200 husstande
Projektet betyder blandt andet, at Køge kommune nu modtager fjernvarme, som stammer fra overskudsvarme, genvundet på fabrikken. Overskudsvarmeprojektet alene dækker varmebehovet hos 2.200 husstande, hvilket svarer til ca. 25% af Køge Kommunes samlede fjernvarmeforbrug.