Grønt regnskab for Københavns Universitet

Fra 2006 – 2020 ønsker Københavns Universitet at reducere deres CO2-udledning pr. årsværk med 65 %. Ifølge det netop offentliggjorte, grønne regnskab for 2017, som Viegand Maagøe har udarbejdet, er KU ikke langt fra målet.

Forbedret ventilation, lysstyring, omstilling til klimavenlig fjernvarme, fjernkøling samt energirigtig drift af bygninger er nogle af de indsatser, der har bidraget til, at KU i perioden 2006 – 2017 allerede har reduceret CO2-emissionerne med hele 63 %.

Som energirådgiver og sparringspartner for Københavns Universitet har Viegand Maagøe udarbejdet det grønne regnskab og hjulpet med at identificere energibesparelser samt indføre energiledelse på hele KU.

Se KU´s grønne regnskab her: https://groencampus.ku.dk/nyhedsbrev/?newsletter=8714

Ny chefrådgiver i Hinnerup

I dag starter Peter Schneider som chefrådgiver i vores afdeling i Hinnerup.

Peter kommer fra en stilling som R&D og After Sales Manager ved Advansor og har tidligere været afdelingsleder ved DHI Industry.

Peter skal fungere som projektleder på flere igangværende og kommende projekter i både udviklings- og implementeringsfasen. Han skal blandt andet være med til at give vores indsats omkring overskudsvarme og fjernvarme et skub fremad. Derudover skal han være driver på vores nye område omkring vand i industrien.

Velkommen på holdet, Peter.

Nye og bedre rammer i Hinnerup

Vores afdeling i Hinnerup får snart nye og bedre lokaler at arbejde med energi, klima og bæredygtighed i. Mandag den 6. august skifter afdelingen adresse til Samsøvej 31, 8382 i Hinnerup.

Den nye adresse er et kontorfællesskab, hvor der er rig mulighed for at samarbejde med andre spændende virksomheder, som vi forventer at have en hyggelig hverdag sammen med.

Lokalerne er nyistandsatte og med plads til vækst i medarbejderstaben. Faciliteterne byder blandt andet på små og store mødelokaler, træningscenter og badeforhold. Måske vigtigst af alt så har den nye bygning et væsentligt bedre klimaregnskab og indeklima end det nuværende lejemål.