Forbrugere og virksomheder skal have hjælp til at spare på energien

Ved hjælp mikrosegmentering, influencers og partnerskaber skal SparEnergi.dk gøre det endnu nemmere for danskerne og danske virksomheder at spare på energien.

SparEnergi.dk er Energistyrelsens hjemmeside om energi og energibesparelse. Formålet med siden er at informere og rådgive private forbrugere og virksomheder om energiforbrug og energieffektivisering.

I september måned satte Energistyrelsen opgaven som webredaktion på SparEnergi.dk i udbud. Opgaven inkluderer både vedligehold og udvikling af hjemmesiden, grafisk design, tekstforfatning, PR, strategisk kommunikation og markedsføring.

Som et konsortium under navnet Energibureauet har vi slået os sammen med kommunikation- og marketingbureauet Nordlid og vundet opgaven. Det er ikke første gang, vi skal varetage opgaven som webredaktion for SparEnergi.dk, men det er første gang, vi løser opgaven i konsortium med Nordlid.

”SparEnergi.dk skal engagere både private forbrugere, det offentlige og det private erhvervsliv og samtidig opleves som den meste relevante og troværdige kilde til information om ener giforbrug og energieffektivisering i Danmark. Energibureauets strategi for websitet, tror vi, kan være med til at nå det mål”, fortæller Line Kold fra Energistyrelsen

Opgaven har en ramme på 15 mio. kr. over de næste tre år.

Fra hjemmeside til digital videnscentral

En del af kommunikationsstrategien er at tage SparEnergi.dk på en rejse fra at være et informationssite med værktøjer til en reel content hub – dvs. en dynamisk, digital videnscentral, der møder brugere med interesse i energioptimering og hjælper dem videre. Derved skal det blive endnu nemmere at få adgang til den information, som brugerne har behov for.

“I årenes løb er der lanceret mange effektfulde indsatser og udviklet virkningsfuldt indhold på SparEnergi.dk. Nu skal vi sørge for at følge med den digi tale udvikling og samtidig ikke smide alt det gode ud med badevandet. Derfor er vores løsning ikke en revolution, men en evolution af SparEnergi.dk”, siger Søren Eriksen, administrerende direktør i Viegand Maagøe.

Med et tydeligere fokus på personaliseret push og ikke pull skal SparEnergi’s informationsrolle være mere proaktiv og relevant for den enkelte. Målet er at skærpe brugervenligheden og styrke engagementet blandt brugerne, så de får en bedre og mere personlig oplevelse.

For at indfri ambitionerne i kommunikationsstrategien for SparEnergi.dk, henter Energibureauet desuden ekspertise fra en række stærke underleverandører, herunder 1508, Wilke, Mammut Media og Ambition.