Viegand Maagøe blandt mest profitable

Søren Eriksen og firmaets to grundlæggere Peter Maagøe og Jan Viegand

Kommunikationsforum har gennemgået regnskabsrapporter for 49 kommunikationsbureauer og her kommer Viegand Maagøe ind på en flot 5. plads.

K-forum skriver om regnskabsrapporten 2018: ”Især ti bureauer klarer sig bedre end alle andre. De tjener nemlig mere med færre medarbejdere til en bedre løn – og flere af dem har gjort det i årevis”.

Et stærkt fokus på energi og miljø var et rigtigt valg

Viegand Maagøe er et levende bevis på, hvor langt og stærkt man kan nå ved at holde fast i en niche og være fokuseret på energi, klima og miljø.

“Vi har gennem de sidste år arbejdet fokuseret med at styrke vores tilbud på bl.a. kommunikation og digitale løsninger. Vi har styrket vores kompetencer markant med nogle af de dygtigste profiler på kommunikation og digitale løsninger inden for grøn omstilling og bæredygtighed. Vi har koncentreret os om at få opbygget stærke tilbud til vores kunder og få vores viden dybt forankret i alle vores løsninger”, siger Søren Eriksen, administrerende direktør & CEO i Viegand Maagøe.

Viegand Maagøes bruttofortjeneste lå på hele 29 millioner med et overskud af den primære drift på kr. 3,5 mio.

Søren Eriksen uddyber årsagen til det gode resultat: “I Viegand Maagøe tilbyder vi netop løsninger, der ofte bygger på tværfaglige kompetencer – bl.a. mellem vores ingeniører, økonomer, adfærdseksperter og journalister. Fordi vi ved, at den tilgang skaber højere kvalitet og større mulighed for varige ændringer. I markedet er vi et nichebureau med fokus på den grønne omstilling nationalt og internationalt, og det fortsætter vi med at være. Vi driver bureauet med fokus på en bæredygtig bundlinje, om du vil. Så kunderne får, hvad vi lover dem, og vi ikke bruger for meget på overhead”.

Fakta: Sådan har K-forum lavet deres analyse

K-forums K-point tager udgangspunkt i bruttofortjenesten og resultatet af den primære drift samt i bruttofortjeneste og primær drift pr. medarbejder. De ser på disse tal for at vurdere bureauernes økonomiske formåen, relativt i forhold til bureauernes størrelse.Reglerne er simple: Der er 49 kommunikationsbureauer i rapporten. Det mest profitable bureau i ift. bruttofortjeneste og driftsresultat får 49 K-point og nr. 2 får 48 og så fremdeles.

Hvad er fremtiden for overskudsvarme?

Peter Maagøe Petersen

“Al projektudvikling inden for overskudsvarme stopper ved udgangen af 2019, hvis ikke der snarest sikres sammenhæng og rimelighed i lovgivning og incitamenter for virksomhedernes udnyttelse af overskudsvarme.”

Det var budskabet, da Peter Maagøe holdt et oplæg i Industriens Hus ved DI og Dansk Fjernvarmes konference om overskudsvarme i går.