Ny portal guider til bæredygtig plastikbrug

plastikviden plastik viegand maagøe

Hvordan sænker vi miljøbelastningen fra plastik – og hvad kan du selv gøre? Viegand Maagøe har for Miljøstyrelsen bygget plastikviden.dk, der samler viden og forbrugerinformation om plastik.

Plastik er dårligt. Eller er det?

Et voksende fokus på plastik fra blandt andet medier, NGO’er og interesseorganisationer har medført en eksplosion i antallet af medieomtaler og opslag på sociale medier om plastik.

Miljøstyrelsen har nu taget initiativ til at samle viden og forbrugerinformation om plastik på den nye portal Plastikviden.dk, der henvender sig til både borgere, erhvervsliv og myndigheder.

Test dig selv: Hvor grønt er dit plastikliv?

Portalen og den digitale løsning er designet og udviklet af Viegand Maagøe for Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen.

En særlig feature er en test, hvor du kan blive klogere på din egen omgang med plastik. Gennem 10 spørgsmål om plastik i hverdagen kan du finde ud af, hvordan du får en mere bæredygtig plastikbrug.

plastikviden plastik nationale plastikcenter viegand maagøe

Mindre belastning af miljø og klima

Plastikviden.dk udbreder eksisterende viden, men publicerer også ny viden. Det skal blandt andet føre til et mere bæredygtigt plastikforbrug.

Vi har kombineret vores store erfaring med webformidling og dybe viden om plastik og genanvendelse til at skabe et let og tilgængeligt site. Målet er at gøre det nemt for borgere, virksomheder og organisationer at bruge sitets indhold i deres hverdag, så vores forbrug af plastik bliver mere bæredygtigt og cirkulært, siger Marianne Hartz Thomas, der er chef for kommunikation og digitale løsninger i Viegand Maagøe.

Plastikviden.dk samler viden om plastikkens vej fra råvare til genbrug og genanvendelse. Viegand Maagøe har til brug for sitet digitaliseret en stor mængde viden om plastik og vil i samarbejde med Miljøstyrelsen tilføje nyt indhold løbende over de kommende år.

Besøg plastikviden.dk

Læs mere om udviklingen af plastikviden.dk

Viegand Maagøe validerer anbefalinger fra 4 klimapartnerskaber

klimaråd rapport klimapartnerskaber viegand maagøe

I sidste uge afleverede Regeringens 13 klimapartnerskaber deres anbefalinger. Viegand Maagøe har valideret indholdet i 4 af de 13 rapporter og gennemskrevet og layoutet en femte.

Regeringen etablerede i november 2019 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet. Formålet med de 13 partnerskaber var at komme med anbefalinger til, hvordan danske virksomheder på tværs af en lang række brancher kan bidrage til at nå CO2-reduktionsmålet på 70 % i 2030.

Nu har de 13 partnerskaber afleveret deres rapporter, og Viegand Maagøe har hjulpet 4 partnerskaber med at validere og præcisere anbefalingerne:

“Via Dansk Erhverv bad de fire partnerskaber os om at lave et såkaldt ”review”, dvs. en ekstra kvalitetssikring, af deres arbejde. Det har været en intens proces, som vi er meget glade for at have bidraget til,” siger Søren Eriksen, adm. direktør i Viegand Maagøe.

Viegand Maagøe har bidraget til disse fem klimapartnerskaber:

  • Bygge- og anlægssektoren – gennemskrivning og layout
  • Handel
  • Landtransport og logistik
  • Life Science og biotek
  • Service, it og rådgivning.

Der er masser af ambitioner og stor forskellighed i forslagene fra de fem partnerskaber, og Søren Eriksen ser nogle klare tendenser på tværs af rapporterne:

”Cirkulær økonomi, grønne indkøb, bæredygtig transport, udnyttelse af overskudsvarme og mere dataanalyse og digitalisering. Det er indsatser, som flere brancher ser et stort reduktionspotentiale i. Heldigvis matcher det Viegand Maagøes kompetencer ganske fint, og vi glæder os til at hjælpe virksomhederne med at realisere de markante CO2-reduktioner, som er skitseret i rapporterne,” slutter Søren Eriksen.

Find alle 13 rapporter fra klimapartnerskaberne på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside.

Corona i Danmark: Viegand Maagøe fortsætter arbejdet

student grøn omstilling

Viegand Maagøe vil også de næste 14 dage løse opgaver for kunder og fremme grøn omstilling inden for Sundhedsstyrelsens corona-anbefalinger.

(Opdateres, hvis situationen ændrer sig)
Viegand Maagøe arbejder på mange fronter for den grønne omstilling i Danmark og internationalt. De næste 2 uger gør vi det dog primært hjemmefra som følge af myndighedernes udmeldinger 11/3 om forholdsregler ift. coronavirus.

Vores konsulenter har alt udstyr og adgange til at kunne løse opgaver både fra kontoret og andre lokaliteter. De er tilgængelige på mail, Skype og telefon og står til rådighed, i det omfang opgaverne kræver det, og kunderne ønsker det.

Sådan fanger du os
Vi vil gøre vores til, at vi også de næste 14 dage holder dampen oppe – selvfølgelig mens vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om, hvordan vi kan skabe grøn omstilling for dig, så tag fat i vores direktør Søren Eriksen på 20 20 24 54 – eller din daglige kontaktperson hos Viegand Maagøe.

De bedste ønsker om, at alle kommer godt igennem de næste par uger, så vi sammen kan fortsætte de vigtige opgaver for den grønne omstilling.

Alle os fra VM


Indlæs flere nyheder