Viegand Maagøe kåret som eliteleverandør

Eliteleverandør til det offentlige

Viegand Maagøe var blandt de 1 % største leverandører til den offentlige sektor i 2019.

UdbudsVagten kårede også sidste år Viegand Maagøe som eliteleverandør til det offentlige.

Målt på omsætning fordeler Viegand Maagøes aktiviteter sig ligeligt mellem offentlige og private kunder, mens der målt på antallet af kunder er en klar overvægt af private.

Ny EU-arbejdsplan for ecodesign på vej med hjælp fra Viegand Maagøe

EU’s kommende femårige arbejdsplan for ecodesign og energimærkning vil føre til mere bæredygtige produkter for forbrugere og erhvervslivet med et større fokus på cirkulær økonomi og it-løsninger. Viegand Maagøe er med til at udarbejde det faglige grundlag.

Der findes allerede energikrav og energimærker til vaskemaskiner, elmotorer og lyskilder mv., som sikrer forbrugere og erhvervsliv lavt energiforbrug og lav miljøbelastning ved køb af nye produkter. Men hvad med klima- og miljøpåvirkningen fra produktionen af produkterne? Og hvad sker der, når de en dag smides ud?

Det er nogle af de spørgsmål, EU-Kommissionen sætter større fokus på i den næste runde af ecodesignkrav og energimærkning fra 2020-24. Ambitionen er at fremme cirkulær økonomi, så produkter designes ud fra et større hensyn til miljø, klima, livscyklus og holdbarhed.

Et andet stort fokus er it – vi får mere og mere it hjemme, på kontoret og i datacentret, som konstant bruger strøm. Andet it som bærbare computere og tablets er efterhånden så energieffektive, at det er produktionen, som udgør den største miljøbelastning.

Viegand Maagøe udarbejder det faglige grundlag for EU-Kommissionen med bistand fra VHK og Oeko-Institut.

Hvilke produkter – og hvilke krav?

Viegand Maagøe og partnerne har ydet faglig bistand om energimærkning og ecodesign for EU-Kommissionen i mange år og er derfor godt klædt på til opgaven. De nye tekniske undersøgelser kan dække alle energiforbrugende produkter som hvidevarer, udstyr til industrien, it og elektronik, men også produkter, der har betydning for energiforbruget som vinduer og isoleringsmaterialer, og tværgående krav for mange produkter som standbykravene.

På baggrund af undersøgelserne vil Viegand Maagøe komme med anbefalinger til EU-Kommissionen om, hvilke produkter der skal med i den næste femårige arbejdsplan. Når Kommissionen har en færdig arbejdsplan, vil den gennemføre lovforberedende tekniske studier og i samarbejde med medlemsstaterne og interessenter forberede lovkrav, som medlemsstaterne skal stemme om.

Ind med LED og ud med standbyforbrug

De kommende krav bygger på et mangeårigt arbejde med energimærker og ecodesign i EU. Ecodesign blev introduceret i 2005 og har været en stor succes, der bl.a. har ført til en reduktion af strømforbruget til standby i tv på 95 %, så standby ikke længere udgør et problem.

Ecodesignkrav fremmer også teknologisk udvikling. For eksempel har krav til lyspærers energiforbrug betydet en kæmpe udvikling af LED-pærer, så vi nu kan få højkvalitetslys og samtidig spare 80 % energi sammenlignet med de gamle glødepærer.

Se vores ydelser om bæredygtige produkter

Læs om vores arbejde for EU-Kommissionen

Læs mere om det nye projekt (siden er henvendt til interessenter)