Bliv klogere på erhvervspuljen: Hent faktaark og tilmed dig webinar med svar på centrale spørgsmål

energibesparelser webinar erhvervspulje

Erhvervspuljen åbner for ansøgninger 1. oktober. Hos Viegand Maagøe står vores erfarne rådgivere klar til at klæde nye og eksisterende kunder på til at høste tilskud til effektiviseringer og energibesparelser.

Allerede 1. oktober åbner Energistyrelsen op for ansøgninger til den nye erhvervspulje til energibesparelser i erhvervsvirksomheder.

Modellen minder i store træk om den nuværende energispareordning.

Men djævlen ligger som bekendt i detaljen: Viegand Maagøes erfarne rådgivere står derfor den kommende tid klar med hjælp til virksomheder, som ønsker at kunne søge de høje tilskud allerede i første runde.

“Med den nye erhvervspulje kan tilskud dække en stor del af projekters samlede investerings og dermed gøre det mere attraktivt for virksomhederne at føre dem ud i livet. Særligt projekter med lang levetid vil kunne opnå de største tilskud,” siger Christian Jensen, afdelingsleder og seniorprojektleder, Viegand Maagøe.

Rådgivning i tre etaper

Christian Jensen er en af landets førende specialister omkring den nuværende energispareordning og har erfaring fra alle tænkelige niveauer og opgaver. Derudover har han indgående viden om erhvervspuljen og har fulgt tilblivelsen nøje.

Vi deler vores rådgivning op i tre etaper:

  • Faktaark: Her giver vi svar på virksomhedernes vigtigste spørgsmål og tilbyder en rettesnor i ansøgningsprocessen
  • Eksklusivt webinar: Her går vi i dybden med ansøgningsprocessen og giver en dybere forståelse af erhvervspuljens mekanismer
  • Fysiske eller digitale kundemøder: Her tager vi en fortrolig dialog med afsæt i virksomhedens konkrete behov

“Hos Viegand Maagøe hjælper vi naturligvis vores kunder med håndtering af ordningen. Men det er vigtigt, at I som virksomhed har en grundlæggende forståelse af, hvordan ordningen virker. Denne forståelse har I efter at have deltaget i vores webinar,” siger Christian Jensen.

Her kan du hente Viegand Maagøes dugfriske faktaark om erhvervspuljen

Eksklusivt webinar 2/10

Du kan også skrive dig op til vores eksklusive webinar, som bliver afholdt næste gang 2. oktober kl. 14 på den digitale mødeplatform Zoom.

Tilmelding sker ved at skrive til erhvervspuljen@viegandmaagoe.dk

Webinaret giver indblik i følgende:

  • Hvilke virksomheder og projekter kan få tilskud?
  • Hvordan ser et samlet projektforløb ud, og hvordan søger man om tilskud?
  • Grundlæggende information om den nye erhvervspulje og kort baggrund om etableringen.
  • Fastsættelse og forklaring af nøglebegreber som afskæringspris, leveår, betinget tilsagn, sags-behandlingstid, standardløsninger, konverteringsfaktorer etc.
  • Hvor meget kan man få i tilskud og hvordan fungerer prisdannelsen?
  • Hvad skal I være særligt opmærksomme på? Hvor er mulighederne og de største risici?

Endelig er der mulighed for at bede om et kundemøde med afdelingsleder Christian Jensen.

Her skriver du blot til cje@viegandmaagoe.dk eller ringer på +45 31751720.

Nu kan du blive medietrænet hos Viegand Maagøe

På kurset ”Gør medierne til medspillere” kan du nu blive medietrænet af Viegand Maagøe i samarbejde med Munksgaard Kommunikation. Den første runde af kurset d. 12. november er skræddersyet til forsyningsselskaber og kommunernes tekniske forvaltninger.

medierne til medspiller kursus

På kurset ”Gør medierne til medspillere” kan du nu blive medietrænet af Viegand Maagøe i samarbejde med Munksgaard Kommunikation. Den første runde af kurset d. 12. november er skræddersyet til forsyningsselskaber og kommunernes tekniske forvaltninger.

El, vand, veje, fjernvarme og byggerier trækker ofte overskrifter – og ikke altid for det gode. Det billede kender mange ledere og specialister i forsyningsselskaber og de tekniske afdelinger i kommunerne. Med et nyt kursus tilbyder Viegand Maagøe i samarbejde med Munksgaard Kommunikation hjælp til at gøre medierne til medspillere.

”Mange bryder sig ikke om kontakten med journalister, og det kan være fristende at gå i flyverskjul. Det ser vi ikke mindst hos forsyningsselskaber og tekniske forvaltninger. Det er en skam, for dermed forpasser man muligheden for selv at præge mediebilledet,” siger journalist og Chef for kommunikation & digitale løsninger hos Viegand Maagøe, Marianne Hartz Thomas.

Undgå negative historier

Heldigvis kan omgangen med journalister og medier læres. Det er netop målet med kurset ”Gør medierne til medspillere”.

”Kender man spillereglerne, bliver det langt lettere at komme ud med den positive historie, der løfter kendskab og omdømme og skaber intern stolthed – og sikre, at misforståelser ikke ender som negative historier,” siger Marianne Hartz Thomas.

Kurset afholdes d. 12. november og kombinerer konkrete tips og tricks med en grundlæggende forståelse, for hvordan medierne fungerer.

Læs mere og tilmeld dig

Mogens Jensen roser fødevareindustriens grønne omstilling

Elektrificering af Fødevareindustrien konference

Tirsdag præsenterede DI, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, DTU og Viegand Maagøe de første resultater fra projektet ”Elektrificering af Fødevareindustrien”. Arbejdet fik stor ros fra fødevareminister Mogens Jensen (S).

En lang række danske fødevarevirksomheder var tirsdag samlet i Industriens Hus i København for at blive klogere på, hvordan de kan elektrificere deres produktionsapparater.

Tidligere i år lancerede DI, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, DTU og Viegand Maagøe med økonomisk støtte fra Industriens Fond projektet ”Elektrificering af Fødevareindustrien”.

Efter et halvt års analyser og virksomhedsbesøg kunne partnerne tirsdag vise fødebranchen, hvordan elektrificering af fødevareindustrien kan skære op til to procent af det danske CO2-udslip.

”Analyserne fra virksomhederne viser, at der er et potentiale, som ud fra almindelige investe-ringsprincipper er interessant. Men som har den ekstra gevinst, at det samtidig reducerer CO2-udledningen markant,” sagde adm. direktør Søren Eriksen fra scenen i Industriens Hus.

Ros fra regeringen

Fødevareminister Mogens Jensen var mødt op for at samle inspiration til regeringens arbejde med grøn omstilling af industrien. Og han havde roser med til virksomhederne.

“Der er vilje og energi i den danske fødevareindustri. Et kendetegn for sektoren er, at når man får stillet en udfordring, så knokler man på for at finde løsningerne,” sagde han.

Temaet for de fem første cases var tørring og inddampning. Beregninger fra DTU viser, at 97 procent af alle processer og energianvendelser i fødevareindustrien kan konverteres til el.

Grønt fokus i virksomhederne

Og i virksomhederne er man opmærksom på potentialet.

”Det er vigtigt for CP Kelco at bidrage til den grønne omstilling. Fokus på en bæredygtig produktion er vigtigt for vores konkurrenceevne. Og omstilling fra naturgas til grøn strøm kan være en af vejene for os,” siger Jørn Stryger, fabriksdirektør hos CP Kelco.

De fem virksomheder i første tema er Lactosan, KMC, Arla Foods Ingredients, TripleNine og CP Kelco. Heraf var de tre rejst til København for at drøfte deres erfaringer på scenen.

“Vi har fokus på at reducere vores samlede klimabelastning og undersøger forskellige redskaber. Her er delvis elektrificering af vores spraytårne et relevant bud, som vil indgå i vores samlede strategi for grøn omstilling af produktionen,” siger Jørn Leth Frandsen, adm. direktør Lactosan.

Hos Arla Foods Ingredients ser man også positivt på muligheden for at udskifte fossile brændsler med grøn strøm.

”Elektrificering og optimering er blandt de vigtigste redskaber til at nå vores målsætninger, og dette projekt er et seriøst bud på en løsning, som vi godt kunne implementere flere steder på Danmark Protein og andre sites,” sagde Mogens Bøgh Pedersen, fabriksdirektør i Arla Foods Ingredients.

Læs mere om projektet på eliindustrien.dk