Sådan får du EU-støtte til dit energiprojekt

Innovation Fund

EU’s Innovation Fund uddeler milliarder til nyskabende projekter om energiteknologi. Viegand Maagøe har hjulpet med at udarbejde fonden og kan bistå med at søge støtte. Der er netop åbnet for ansøgninger om mindre projekter med investeringer på € 2,5-7,5 mio.

Arbejder I med førstegangskommercialisering eller kommerciel størrelse demonstration af innovative teknologier, produkter eller forretningsmodeller inden for energiintensiv industri, vedvarende energi, energilagring eller CCS / CCU? Så kan I måske få en stor del af jeres investering dækket af EU’s Innovation Fund.

Den nye fond uddeler hvert år over 1 mia. euro, og der er netop åbnet for ansøgninger om støtte til mindre projekter. Det fortæller partner i Viegand Maagøe og chef for strategi, samfundsøkonomi og finansiering Carsten Glenting, der har været med til at udarbejde rammerne for fonden for EU.

”Det er en strålende mulighed for en række danske virksomheder og organisationer. Danmark har betydelige kompetencer på tværs af de områder hvor der kan søges støtte – f.eks. inden for vedvarende energi og energieffektivisering af energitung industri. Også industriklynger med mulighed for at etablere cirkulære løsninger og innovative teknologier inden for bioøkonomi og energilagring kan søge støtte,” siger han.

Hvad er kriterierne?

Viegand Maagøe kan hjælpe, hvis I har brug for rådgivning eller assistance ifm. ansøgningsprocessen – og jeres projekt lever op til de overordnede kriterier:

  • Er projektet innovativt?
  • Bidrager projektet til ambitionen om en klimaneutral EU-økonomi i 2050?
  • Kan det blive klar til implementering inden for 4 år, hvis I opnår støtte?
  • Kræver det en samlet investering mellem € 2,5-7,5 mio.?

”Der er deadline for ansøgninger 10. marts, og det er en god ide at komme i gang inden jul, så man har tid til at lave en konkurrencedygtig ansøgning,” siger Carsten Glenting.

Læs mere på Innovation Funds hjemmeside eller kontakt Carsten Glenting for at høre mere.