Webinar: Sådan får du styr på din virksomheds CO2-aftryk

De store virksomheder kræver lige nu i stigende grad overblik over CO2-aftrykket og konkrete reduktionsplaner.

De forpligter sig til at reducere CO2-udledninger fra hele værdikæden – også fra deres underleverandører. Derfor kræver både de store virksomheder i Danmark og kunder på eksportmarkederne nu, at deres underleverandører har viden om deres CO2-aftryk. Det betyder, at SMV’er i højere grad kommer i konkurrence om gamle og nye kunder.

Med støtte fra Industriens Fond har Fremstillingsindustrien og DI sammen med en række kompetente partnere udviklet projektet Klimaklar SMV, hvor 50 virksomheder i løbet af 2021 får hjælp til at beregne deres CO2 aftryk, kendskab til hvilke reduktionsmål de kan arbejde videre med og anbefalinger til markedsføring.

På dette webinar får du indblik i, hvordan din virksomhed kan få styr på sit CO2 aftryk. Derudover hører vi, hvad de tre første virksomheder i projektet har fået ud af at deltage. Hvilke anbefalinger har de fået?, og hvad kan de anbefale til andre SMVer, der gerne vil i gang?

Webinaret er åbent for alle

7. april, 2021, 14:00 – 15:30

14.00 – 14.10 Velkomst
v/ Head of Sustainable Business Erik Thomas Johnson, DI
Få indblik I projekt Klimaklar SMV

14.10 – 14.25 Sådan kommer du i gang med at måle dit CO2 aftryk
v/ Afdelingsleder Bjarne Bach, Viegand Maagøe A/S
Hør, hvordan man som SMVer får overblik over sit CO2 aftryk med afsæt i internationale standarder, målrettet Science Based Targets reduktionsmålinger. Få svar på, hvordan man kommer i gang med at måle sit CO2 aftryk, hvad betyder de forskellige scopes?, og hvad kræver det af den enkelte virksomhed at komme i gang?

14.25 – 14.50 Hør virksomhedernes erfaringer med at være med i Klimaklar SMV?
Erfaringer, videre arbejde og gode råd.
Tasso
v/ Managing Director Kristian B. Pedersen, Tasso A/S
AM Tooling
v/ Lean- og kvalitetschef Mads Lundvald-Meyerhoff, AM Tooling A/S
Dansk Sintermetal
v/ Direktør Hans Olling, Dansk Sintermetal A/S

14.50 – 15.00 Spørgsmål og afrunding
v/ Head of Sustainable Business Erik Thomas Johnson, DI
Tips til, hvilke konkrete aktiviteter DI har på hylderne til virksomheder der gerne vil arbejde med klima og bæredygtighed.

15.30 Tak for i dag

Tilmelding

Mere info på LinkedIn

Viegand Maagøe og Transition genvinder rådgivningsprojekt for Energistyrelsen

genvinder rådgivningsprojekt for Energistyrelsen

Energistyrelsen har gennemført et udbud på rådgivningstjenesten, SparEnergi.dk, som tilbyder gratis indledende energirådgivning til boligejere. Opgaven blev genvundet af et konsortie med Viegand Maagøe og Transition, som frem til 2024 skal stå i spidsen for indsatsen.

Danskerne vil gerne gøre deres hjem mere klimavenlige, men er ofte i tvivl om, hvordan de skal komme i gang. Siden 2016 har Energistyrelsen derfor drevet en rådgivningstjeneste, som via telefon og mail giver borgerne mulighed for at få indledende rådgivning om energibesparelser i boligen.

Indsatsen omfatter også borgerarrangementer om energi og klima, som gennemføres i samarbejde med kommunerne.

Kommunikations- og bæredygtighedsbureauet Viegand Maagøe og energirådgiverne Transition har haft opgaven siden begyndelsen i 2016, og i hele perioden har interessen for rådgivning været stigende:

”Energi og klima er virkelig kommet ind på danskernes mentale radar, og derfor er vi selvfølgelig glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Energistyrelsen. Det er meget vigtigt, at vi kommer i gang med at nedbringe energiforbruget i boligerne, hvis vi skal nå målet om 70 % CO2-reduktion i 2030,” siger Søren Eriksen, adm. direktør i Viegand Maagøe.

Viegand Maagøe og Transition kombinerer dyb energifaglig viden med stærke kommunikationskompetencer. Det er en cocktail, som ikke findes mange steder blandt rådgiverne:

”Vi har brugt en masse krudt på at styrke vores energirådgiveres forståelse af målgruppens forskellighed. På den måde kan vi møde borgerne der, hvor de er, og lytte til deres behov. Vi skal hjælpe borgerne med nærværende og relevant rådgivning i øjenhøjde, og netop dét er konsortiets kerneværdi,” siger Rasmus M. Jakobsen, direktør i Transition.

Lanceringen af Energistyrelsens tilskudspulje til boligejere i efteråret 2020 fik antallet af henvendelser til at eksplodere, og i kommunerne har man også skruet op for dialogen med borgerne:

”Siden begyndelsen i 2016 har vi gennemført mere end 200 digitale og fysiske arrangementer i 78 kommuner over hele landet. I starten var det ikke helt nemt at overbevise kommunerne om, at det var en god idé at tale med borgerne om energiforbruget i deres boliger. I dag er det en helt anden virkelighed, hvor stadig flere kommuner booker både 2 og 3 arrangementer ad gangen. Kommunerne rykker virkelig,” siger Søren Eriksen.

Fakta om rådgivningstjenesten

  • Rådgivningstjenesten er en del af Energistyrelsens SparEnergi.dk, der skal fremme energibesparelser hos borgere, erhvervslivet og myndigheder.
  • Borgere kan kontakte rådgivningen direkte via mail på info@sparenergi.dk eller på telefon 31 15 90 00
  • Rådgivningstjenesten bidrager også til lokale arrangementer om tilskud til konvertering af varmekilde og energiforbedringer i samarbejde med kommunerne. Interesserede kommuner kan skrive til info@sparenergi.dk
  • Kommunikations- og bæredygtighedsbureauet Viegand Maagøe og energirådgiverne Transition har drevet rådgivningsprojektet på Energistyrelsens vegne siden begyndelsen i 2016
  • Den nye aftale løber i fire år fra 2021 til 2024 og har en samlet værdi på 20 mio. kr.

Læs mere på https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/raadgivning