Viegand Maagøe får ekstra kræfter fra dansk kapitalfond

viegand maagøe og partner

Vi byder i dag velkommen til Dansk Ejerkapital som ny aktiv medejer. Ambitionen er sammen med Dansk Ejerkapital at udvikle Viegand Maagøe A/S til Nordeuropas førende rådgiver inden for bæredygtighed.

Nogle gange får man selv lov at vælge den bedste partner. Det har vi fået mulighed for med en ny aktiv investor i skikkelse af Dansk Ejerkapital, som nu ejer 49% af Viegand Maagøe. Derudover indtræder syv ledende medarbejdere, herunder administrerende direktør Søren Eriksen, i ejerkredsen. Stifterne af Viegand Maagøe, Jan Viegand og Peter Maagøe, har reduceret deres ejerandel tilsvarende.

Ambitionerne er høje for det nye samarbejde, der vil skabe Nordeuropas førende konsulenthus med fokus på bæredygtighed og ESG (miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer i virksomhedsdrift).

Frederik Aackermann, partner i Dansk Ejerkapital siger: “Vi har i længere tid haft dialog med Viegand Maagøe for at sikre os, at vi fandt det helt rigtige match. Det gælder medarbejdere, ledelsesteam og den rigtige kultur. Det gælder i høj grad også ydelser og potentialer både med bæredygtighed og ESG, der skaber værdi for forretningen og for samfundet. Det er vi glade for at have fundet med Viegand Maagøe, og vi ser frem til at arbejde sammen med dem.”

Det nye samarbejde kommer efter fem år med høje vækstrater for Viegand Maagøe og med et 2021 som nyt rekordår.

Søren Eriksen, administrerende direktør og partner i Viegand Maagøe siger: “Vi er meget stolte over at få Dansk Ejerkapital med som minoritetsejer. For det første er de Danmarks absolut mest erfarne investorer i SMVer, som vi ser frem til at få glæde af. For det andet er de meget ambitiøse på bæredygtigheds- og ESG-området – både for os og deres andre virksomheder. For det tredje, så køber de ind til at vores drivkraft bygger på vores meget dygtige medarbejdere og vores værdibårne kultur,” siger han.

Stærkere ståsted med bredere ejerstruktur

Jan Viegand og Peter Maagøe har nu en mindre ejerandel for at gøre det muligt at få medarbejderpartnere og Dansk Ejerkapital med i ejerkredsen. De mener begge, at virksomheden nu vil stå stærkere end nogensinde samtidigt med, at de sikrer et generationsskifte i god tid.

“Peter og jeg vil gerne i god tid sikre firmaet og medarbejderne fremover. Vi har haft dialog med flere interesserede købere over de sidste år, og det har skærpet vores kriterier for, hvad vi tror, er den bedste løsning for firmaet. Dansk Ejerkapital har et lidt længere tidsperspektiv end andre, og det er vigtigt. Ligesom de har købt ind på vores dygtige medarbejdere og værdibårne kultur, som er helt afgørende for vores succes i dag,” siger Jan Viegand.

Viegand Maagøe kommer ud af 2021 med en omsætningsvækst på 26 % og med 25 nye medarbejdere ansat i løbet af sidste år.

Parallelt med investeringen fra Dansk Ejerkapital er syv ledende medarbejdere nu blevet partnere: Søren Eriksen, Marianne Hartz Thomas, Carsten Glenting, Fridolin Müller Holm, Christian Jensen, Mette Rames og Bjarne Bach.

Om Viegand Maagoe

Viegand Maagøe er konsulenter inden for energioptimering, grøn omstilling, bæredygtighed og ESG over for private virksomheder og det offentlige i Danmark, EU og resten af verden.

  • Bruttofortjeneste 2021: 48 mio. kr.
  • Resultat efter skat 2021: 6 mio. kr.
  • 40% af opgaverne er internationale
  • 75 medarbejdere
  • Ejerskab: Dansk Ejerkapital 49%, stiftere og øvrige partnere 51%
  • Kontorer i København og Hinnerup
  • Etableret i 2006 af Jan Viegand og Peter Maagøe.

www.viegaandmaagoe.dk

Om Dansk Ejerkapital

Med 27 år i branchen og mere end 145 investeringer i mindre og mellemstore virksomheder er Dansk Ejerkapital en af Danmarks ældste og mest erfarne kapitalfonde. Vi investerer altid som minoritetsinvester, og vores råd og bidrag sker med udgangspunkt i virksomhedens og ejernes DNA og værdier. Vi udvikler selskaberne i tæt samarbejde med ejerkredsen og ledelsen i en række forskellige nicher inden for teknologi, produktion, handel og service, og ofte med elementer af management buy-out, begyndende generationsskifte eller opkøb og integration. www.danskejerkapital.dk