Viegand Maagøe opruster internationalt

VHK

Efter flere års tæt samarbejde har vi opkøbt virksomheden VHK i en handel, der gør os i stand til at løse en ny type meget komplekse opgaver.

VHK er en af Europas førende tekniske rådgivere inden for ecodesign og energimærkning. Virksomheden har siden 1993 bistået EU-Kommissionen og medlemsstaterne med analyser og forarbejde til lovgivning og politikudvikling for ecodesign og energimærkning af alt fra pærer til store opvarmningssystemer.

Administrerende direktør Søren Eriksen siger:

”Som virksomhed med ekspertise i den grønne omstilling vil vi være med der, hvor indflydelsen er størst, og i dag er det i høj grad EU, der på flere punkter er den primære driver af den grønne agenda. Med VHK som en integreret del af Viegand Maagøe bliver vi i stand til at løse endnu flere opgaver for EU og alle vores øvrige kunder, danske som internationale. Derfor er opkøbet også et naturligt led i vores bestræbelser på at konsolidere os som et dansk konsulenthus med en omfattende og ekstremt bred portefølje i mange lande.”

Både ecodesign, EU’s krav om miljøvenligt design, og energimærkning, der fremhæver produkter med lavt energiforbrug på A-G-skalaen, har et stort fokus i EU, fordi de er afgørende for at nå i mål med unionens erklærede mål for den grønne omstilling.

Naturligt led i international udvidelse

Mette Rames, leder af Viegand Maagøes bæredygtighedsafdeling, siger:

”Vi bliver som virksomhed meget stærkere i forhold til at løse opgaver, der handler om udformning af EU’s lovkrav til produkter. På det punkt er VHK’s medarbejdere nok de mest specialiserede i Europa, og de har kompetencer, der stiller vores virksomhed endnu stærkere og gør os i stand til også at løse komplekse, produkttekniske opgaver for både private og offentlige kunder.”

VHK har kontor i hollandske Delft med en separat afdeling i Bruxelles. Med opkøbet forventer Viegand Maagøe at udvide medarbejderstaben i både Bruxelles og Delft og at kunne løse endnu flere opgaver for EU’s institutioner fremover.

VHK og Viegand Maagøe har samarbejdet på en lang række rammekontrakter i EU-regi siden 2005, så de to parter kender hinanden indgående.

VHK fortsætter som datterselskab under eget navn.

VHK website

Viegand Maagøe bliver leverandør til stor indkøbsaftale med staten

Viegand Maagøe har kvalificeret sig til at være SKI-leverandør af grøn rådgivning.

SKI – Staten og Kommunernes Indkøbsservice – laver indkøbsaftaler for den offentlige sektor, og Viegand Maagøe er blevet udpeget som en af 10 virksomheder, der kan levere rådgivning indenfor ”Grønne ydelser”.

Det betyder, at alle offentlige institutioner og offentligt ejede virksomheder inden for nogle fastsatte rammer fremover kan købe ydelser og services af Viegand Maagøe, uden at opgaverne skal igennem en udbudsproces.

”Vi er rigtig glade for, at Staten og Kommunernes Indkøbsservice har valgt os som én af deres samarbejdspartnere,” siger administrerende direktør Søren Eriksen.

Viegand Maagøe er blevet udvalgt efter en omfattende prækvalificeringsproces, hvor der bl.a. blev lagt vægt på virksomhedernes referencer.

”Nu bliver det endnu lettere for offentlige instanser at drage fordel af vores mange års erfaring og dybe, tværfaglige indsigt i den bæredygtige omstilling, og det glæder vi os virkelig til. Samtidig er vi også meget stolte af at være blevet udvalgt til SKI, for det er endnu en blåstempling af vores arbejde og en anerkendelse af de mangefacetterede kompetencer, som vores mere end 100 medarbejdere besidder,” siger Søren Eriksen.

At ”Grønne ydelser” er en del af SKI-aftalen for Managementsupport er helt nyt, og delaftalen omfatter rådgivning og ydelser inden for klima og miljø, der kan fremme den grønne omstilling i den offentlige sektor. Det kan f.eks. være overgangen til cirkulær økonomi, udvikling af CO2-regnskaber eller rådgivning til at håndtere kommende ESG-krav og lovgivning.

Hvert år indkøber det offentlige for 400 mia. kr. hos private virksomheder, og 3 % af indkøbene bliver foretaget på SKI-aftaler.

Læs mere om Viegand Maagøe som SKI-leverandør Læs mere om SKI-aftalen på SKI.dk