Boliganalysen Danish Digital Award 23

Fredag vandt vi bronze for vores arbejde med det digitale værktøj Boliganalysen.

Og det er vi rigtig stolte af! Vi var nomineret til Danish Digital Award i kategorien ”Public Sector and Government – Tech Development”. Prisen blev begrundet med at:

“Boliganalysen er et intelligent og personaliseret digitalt værktøj til landets boligejere, hvor Energistyrelsen har skabt en nem adgang til at mindske klimaaftrykket. Kommunerne er samtidig engageret i at målrette lokale kampagneindsatser ud fra den fælles platform, så relevansen og effektiviteten bliver højere.”

Med Boliganalysen er det muligt for kommuner at segmentere kommunikation helt ned på bestemte bygninger gennem et smart sorteringsværktøj, og sende skræddersyede henvendelser om eksempelvis hjælp til omlægning af opvarmningsform.

Boliganalysen er gratis tilgængelig for alle danske kommuner, og drives og udvikles af Energistyrelsen. Værktøjet er udviklet i samarbejde mellem Middelfart Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Lolland Kommune, KL, Realdania og Bolius. Viegand Maagøe har stået for daglig drift og udvikling siden de indledende skitser.

Boliganalysen er blevet kaldt “weapon of mass reduction” af kommunerne, fordi det er et af de bedste værktøjer til at reducere Danmarks CO2-udledninger. 40% af landets energiforbrug går til går til opvarmning af bygninger, og størstedelen af vores energiforbrug kommer fra fossile brændsler. Det kan vi gøre bedre.

Danish Digital Award har til formål at præmiere og synliggøre det mest inspirerende, effektive og veludførte digitale arbejde, der udvikler eller understøtter en virksomheds eller organisations forretningsaktiviteter. Vi har arbejdet på Boliganalysen siden 2018, og er stolte over at se vores indsats blive anerkendt.

Pernille Yding Fredslund har været tovholder på Boliganalysen siden 2022, hvor hun startede som chef for Digital i Viegand Maagøe.

”Det er et projekt, som står mit hjerte meget nær, fordi det faktisk gør en forskel – både for kommunernes klimamedarbejdere, hvis hverdag vi har gjort nemmere, men også for borgerne, som modtager skræddersyet information om at spare på energien” siger hun.

Se casevideo fra Boliganalysen