Spildevandshåndtering Lusaka Case-top

Bæredygtig spildevandshåndtering i Lusaka

Kunde: Verdensbanken

Hvordan skaber man bæredygtige spildevandsløsninger i udviklingslandes storbyer? Viegand Maagøe arbejder for at levere basale serviceydelser til en overkommelig pris i Zambias hovedstad Lusaka.

Sådan løser vi opgaven

Lusaka er Zambias hovedstad og en af de hurtigst voksende byer i Afrika. Her er mangel på kloakker, og mange er afhængige af simple latriner og septiktanke. Hvis de ikke tømmes, strømmer spildevandet ud i grundvandet, og det giver tilbagevendende problemer med kolera i regntiden.

Af de næsten 2,5 mio. mennesker bor omkring

65 % i uformelle byområder med begrænset adgang til sanitet.

Viegand Maagøe har sammen med Verdensbanken rådgivet det kommercielle forsyningsselskab Lusaka Water and Sewerage Company (LWSC) om resultatbaserede kontrakter for opførelse af bedre individuel sanitet og en franchise-model for tømning af individuelle anlæg til en overkommelig pris.

Vi har også udviklet modelleringsværktøj og finansieringsstrategi for forbedret sanitet i Lusaka frem til 2030. Det understøtter den fortsatte dialog mellem forsyningsselskabet, regulatoren, bystyret og internationale udviklingspartnere om sanitetssektorens langsigtede økonomiske bæredygtighed.

Projektet balancerer investeringsbehov, krav om kommerciel drift hos forsyningsselskaber og begrænset betalingsevne hos befolkningen i en samlet finansieringsstrategi.

Kunde: Verdensbanken

Kontraktperiode: 2018 - 2019 (Viegand Maagøe)

Viegand Maagøe har blandt andet udviklet:

  • Resultatbaserede entreprenørkontrakter for bedre individuel sanitet
  • Franchise-model og præstationsbaserede flerårige servicekontrakter for tømning af anlæg
  • Finansiel modellering af kontraktøkonomi og behov for subsidier
  • Etablering af servicemål, KPI’er, betalingsmodel og verifikationsproces
  • Workshops med mulige leverandører for at teste markedet
  • Udbudsdokumenter og assistance til myndigheden under udbud
  • Generel omkostningsmodel for sanitet i byer efter RAB-principper
  • Estimat af udgifter og indtægter ifm. forbedret sanitet i Lusaka frem til 2030
  • Vurdering af muligheder for at dække afstanden mellem indtægter og omkostninger.

Resultater

Projektet vil give 90.000 beboere i fattige uformelle byområder i Lusaka adgang til nye forbedrede individuelle sanitetsløsninger og regelmæssig tømning af deres anlæg til en overkommelig pris.

Det mindsker samtidig risikoen for kolera i regntiden for alle beboere i nærområdet.

Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål:

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Carsten Glenting

Partner, Chef for strategi, samfundsøkonomi og finansiering

Mobil: +45 21 64 34 89