Big Data Høje-Taastrup-case-top

Big data giver energibesparelser i boliger

Kunde: Høje-Taastrup Kommune

Sådan løste vi opgaven

Som en del af Høje-Taastrup Kommunes projekt ”Høje-Taastrup Going Green” blev Viegand Maagøe bedt om hjælp til at skabe overblik over kommunens data. Målet var bl.a. at kunne lave en effektiv indsats for energibesparelser i enfamilieshuse.

Vi samlede og strukturerede relevante data ved brug af big data-tilgangen. Vi vurderede 13 datakilder af forskellig karakter i 36 datatabeller, der blev gennemgået ud fra et fast format, som blev udviklet i starten af projektet.

Viegand Maagøe vurderede bl.a. data om:

Høje-Taastrup Kommune

Kunde: Høje-Taastrup Kommune

Kontraktperiode: 2015

Resultater

Med analysen fik Høje-Taastrup Kommune et enkelt overblik over tilgængelige data, hvad de forskellige datatyper kan bruges til, og hvordan.

Analysen viste blandt andet, at det er muligt at kombinere en lang række af big data og opnå nye indsigter, der kan bruges i kommunens arbejde for at skabe energibesparelser.

Data kan eksempelvis bruges til at finde huse i kommunen, der stadig opvarmes med oliefyr og har dårligt energimærke.

Global Goals

Projektet bidrager til FN’s Verdensmål:

SDG 13 ‘Klimaindsats’
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Michael Reuss

Michael Reuss

Seniorrådgiver, Digital konceptudvikling

Mobil: +45 31 24 24 62