Klimakommune Hørsholdm Case-top co2-regnskab

CO2-regnskab dokumenterer Klimakommune

Kunde: Hørsholm Kommune

Hvordan afgrænser man, hvad der skal regnes med i et CO2-regnskab, så det bliver et værdifuldt grundlag for klimaindsatsen?

Viegand Maagøe har udarbejdet Hørsholms CO2-regnskab som dokumentation for Hørsholm som Klimakommune. Regnskabet gav også kommunen et katalog over indsatser, der kan reducere CO2-udledningerne.

Sådan løste vi opgaven

Hørsholm Kommune ønskede et CO2-regnskab som dokumentation til deres aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være Klimakommune. For at opstille regnskabet foreslog vi en afgrænsning af, hvad der skulle regnes med til kommunen som virksomhed – el, varme, transport og maskiner.

Vi styrede den omfattende dataindsamling blandt samtlige aktører og foretog alle beregninger. Vi indhentede bl.a. data for:

  • El- og varmeforbrug i skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger
  • Udgifter til brændstof i kommunale motorkøretøjer som grundlag for CO2-udledning fra køretøjerne.

Vi hjalp desuden med at formidle regnskabet til politikerne via et kort resumé af resultaterne – og til borgerne via kommunens hjemmeside.

Kunde: Hørsholm Kommune

Kontraktperiode: 2010 - 2014 og 2017 - 2020

Resultater

CO2-regnskabet sikrede korrekt afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening. Vi gav også kommunen et katalog over indsatser, der kan reducere CO2-udledningerne.

CO2-opgørelsen gav Hørsholm Kommune overblik over, hvordan det går med opfyldelse af reduktionsmålene år for år og et indblik i, hvor stor en andel af CO2-udledningen kommunen har direkte eller indirekte indflydelse på.

Verdensmålene

Projektet bidrager til FN’s 17 Verdensmål:

SDG 13 ‘Klimaindsats’
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Andreas Schjørring Wied

Projektleder, Civilingeniør

Mobil: +45 31 75 17 43