Ecodesign og energimærkning giver besparelser

Kunde: EU-Kommissionen

Hvordan sikrer man effektiv EU-lovgivning, der fremmer grøn omstilling og cirkulær økonomi? Med et solidt fagligt grundlag og stakeholderinvolvering. Viegand Maagøe har gjort forarbejdet for krav om ecodesign og energimærkning af produkter.

Sådan giver ecodesign og energimærkning cirkulære produkter

Viegand Maagøe har udført et stort antal energi- og miljøanalyser for EU-Kommissionen, der har dannet baggrund for EU’s ecodesign- og energimærkningslovgivning for en række produkttyper. Her har vi brugt vores indgående viden om bæredygtige produkter og erfaring med analyse af miljømæssige konsekvenser.

Forud for ny energilovgivning er det første trin et grundigt teknisk studie.

Viegand Maagøe har blandt andet gennemført:

 • Analyser af produkttyperne, markedet og antallet af produkter i EU nu og i fremtiden
 • Analyser af brugsmønstre af de specifikke produkter på tværs af EU
 • Tekniske analyser af produkterne og beskrivelse af løsninger til forbedring af produkternes energi- og ressourceeffektivitet
 • Vurderinger af tekniske muligheder, der kan forbedre energi- og ressourceeffektivitet i produkternes levetid
 • Vurderinger af forslag til lovkrav, der kan stilles til produkterne og udarbejdet forslag til lovgivning
 • Beregninger af kravenes effekt på klima, økonomi og ressourceforbrug i EU.

Undervejs i projekterne har vi en tæt dialog med interessenter gennem stakeholder-møder med bl.a. industrien, NGO’er og EU-medlemsstater. Vi har også en tæt stakeholder-dialog via projekthjemmeside og kommentering af delrapporter. Endvidere har vi dialog med relevante eksperter og virksomheder om datagrundlag og produktteknisk viden.

EU-Kommissionen

Kunde: EU-Kommissionen

Kontraktperiode: 2010 - 2018 (Viegand Maagøe, Cowi Belgium, VHK, m.fl.)

Resultater

Ecodesign og energimærkning er meget effektive virkemidler, som har bidraget til enorme energibesparelser i EU. Viegand Maagøes indsats har medvirket til dette.

På grund af energimærkning sparer en europæisk familie på 3 personer omkring

2.500 kr. om året.

På baggrund af Viegand Maagøes analyser er der blevet gennemført og fremlagt forslag til EU ecodesign og energimærkningsforordninger for en række produkter.

I 2015 var besparelserne som følge af ecodesign og energimærkning i EU på 6.500 PJ. Det svarer til

hele Italiens forbrug

af primær energi.

Eksempler på produkter, hvor Viegand Maagøe har gennemført eller gennemfører analyser for EU-Kommissionen:

 • Computere og it-udstyr
 • Servere og datacentre
 • Vand- og cirkulationspumper
 • Klimaanlæg
 • Standbyforbrug/netværksstandby
 • Smart appliances
 • Tørretumblere
 • Lokale rumopvarmningsanlæg
 • Støvsugere
 • Kølecontainere
 • Batterier.
Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål:

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Annette Gydesen

Annette Gydesen

Chefrådgiver, Civilingeniør

Mobil: +45 31 75 17 06