Jalisco at night

Global udbredelse af energieffektivisering

Kunde: Energistyrelsen

Deling af energieffektivisering med vækstøkonomier

Energistyrelsen har et ønske om at hjælpe vækstøkonomier rundt om i verden med at blive bedre til at energieffektivisere. Værktøjet er danske erfaringer og dyb indsigt i emnet.

For Viegand Maagøe er netop energieffektivisering et af vores kerneområder, så vi er glade for at være udpeget som samarbejdspartner og få lov til at bidrage med vores ekspertise og rådgivning i lande som Vietnam, Indonesien, Mexico, Ukraine, Egypten og Etiopien.

Når vi sammen med Energistyrelsen rejser ud, har vi fokus på energieffektivitet i energiintensive industrier, bygninger og produkter, ligesom vi understøtter regulering og incitamentsordninger.

Energistyrelsen logo

Kunde: Energistyrelsen

Kontraktperiode: 2020-2024

Mexico

2022 – 2023

Vi hjælper den mexicanske delstat Jalisco med at reducere udledninger i den industrielle sektor. Vi arbejder på tværs af flere industrier og brancher, og vores eksperter besøger en bred vifte af virksomheder, der har energiintensive processer i deres produktion.

Når vi besøger Jalisco, arbejder vores udsendte rådgivere tæt sammen med de forskellige virksomheder, de besøger. Vi har været hos alt fra aluminiumsstøberier over cementfabrikker til mejerier.  Vi gennemfører energiscreeninger for at finde potentialet for energireduktioner.

Udover den direkte rådgivning til de virksomheder, vi besøger, munder vores mange besøg i Jalisco ud i workshops og et katalog med anbefalinger, der kan tjene som inspiration for den lokale regering og andre virksomheder i delstaten, der ønsker at energieffektivisere.

 

Vietnam

2021 – 2023

I det sydøstasiatiske land udviklede vi en implementeringsplan til en incitamentsordning med det formål at skabe energieffektivitet i de lokale industrier. Det skete i tæt samarbejde med nationale og regionale myndigheder og centrale aktører i den private sektor for at sikre den størst mulige gennemslagskraft.

Undervejs afholdt vi workshops med provinsmyndigheder, store energiforbrugere og finansielle institutioner for at få lavet en skræddersyet incitamentsordning tilpasset de lokale forhold i Vietnam.

Se hele casen her.

Indonesien

2021 – 2023

I Indonesien var vores opgave at bidrage til at reducere udledninger i byggesektoren. Vi udviklede initiativer, der skulle sikre en mere sammenhængende lovgivningsmæssig ramme på nationalt niveau.

Vi diskuterede politikudvikling med myndigheder på alle niveauer og brugte dataindsamling og analyse baseret på undersøgelser. Indsigterne blev brugt i udarbejdelsen af den endelige plan.

Projektet inkluderede også flere workshops for aktører og interessenter i den indonesiske bygge- og boligsektor.

 

Vil du vide mere om hvordan man koordinerer indsatser af denne størrelse? Kontakt os gerne!

Carsten Glenting

Carsten Glenting

Partner, Head of Economics and Finance

Mobil: +45 21 64 34 89

Andre cases

NAMA for sukkersektoren i Mexico

UNEP-DTU

Sukkersektor Mexico Case-top
Økonomiske analyser

Håndtering af spildevand i Lusaka

International Finance Corporation (Verdensbanken)

Spildevandshåndtering Lusaka Case-top
Økonomiske analyser

Energieffektivisering i Vietnams industri

Energistyrelsen i Danmark og Industriministeriet i Vietnam

Grøn omstilling Vietnam Case-top energieffektivisering
Økonomiske analyser

Affaldshåndtering på Jamaica

International Finance Corporation (Verdensbanken)

Jamaica-case-topbillede
Økonomiske analyser

Vedvarende energi-investeringer i Ukraine

Energistyrelserne i Danmark og Ukraine

Investeringsplatform Ukraine - Case-topbillede investeringsplatform grøn omstilling
Data og analyser