Københavns Kommune -energigennemgang af bygninger

Energigennemgang af bygninger gav besparelser

Kunde: Københavns Ejendomme

Hvordan skaber man bedst energibesparelser i skoler og daginstitutioner? Med bygningsscreeninger og prioriterede tiltag.

Viegand Maagøe har hjulpet Københavns Ejendomme med at minimere energiforbruget i 50 kommunale ejendomme.

Sådan løste vi opgaven

Københavns Ejendomme ønskede at få gennemgået 50 kommunale skoler og daginstitutioner med særlig fokus på varme- og ventilationsinstallationer for at skabe energibesparelser. Viegand Maagøe stod for bygningsgennemgangen.

For at sikre de bedst mulige resultater, brugte vi flere kilder til viden om bygningerne:

  • Vurdering af energimærkningsrapporter
  • Egen gennemgang af bygninger og installationer
  • Dialog med driftsfolk og brugere.

Dialogen gav blandt andet værdifuld information om f.eks. styring af ventilationsanlæg og unødigt energiforbrug uden for bygningernes normale brugstid.

For alle bygninger lavede vi en energigennemgang ved at beregne vi de potentielle energibesparelser for mulige initiativer, skønnede investeringspriser og kom med anbefalinger.

Københavns Kommune

Kunde: Københavns Ejendomme

Kontraktperiode: 2015

Resultater

Københavns Ejendomme fik gennemarbejdede rapporter, der inkluderede et enkelt overblik over mulige energisparetiltag og anbefalinger til en prioritering af de mest rentable tiltag.

Indsatsen var en del af det EU-støttede CEIDAD-program, hvor Københavns Kommune sammen med andre hovedstadskommuner og Region Sjælland har skabt årlige energibesparelser på ca. 27.000 MWh svarende til 7.500 ton CO2.

Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål:

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Københavns Kommune -energigennemgang af bygninger

Mobil: +45

Kontakt