Helsingør Forsyning

Forsyningsselskab får overblik med klimaregnskab

Kunde: Forsyning Helsingør

Hvordan får et forsyningsselskab overblik over deres udledninger, så de kan arbejde målrettet med dem? Viegand Maagøe har hjulpet multiforsyningsselskabet Forsyning Helsingør med en kortlægning og opgørelse af Scope 1 og 2 og biogene udledninger fra alle forsyningsområder.

Sådan løste vi opgaven

I Viegand Maagøe kombinerer vi stor erfaring med klimaregnskaber og -strategier med viden om forsyningssektoren til at kortlægge de komplekse energi- og udledningsflows i multiforsyningsselskabet Forsyning Helsingør.

Vi har hjulpet med:

 • Organisatorisk afgrænsning af virksomhedens klimaregnskab
 • Kortlægning af aktiviteter i alle selskaber
 • Kortlægning af energiflows mellem selskaber
 • Kortlægning af ejerskab på aktiviteter
 • Opgørelse af udslip fra metan og lattergas fra spildevand og biogas
 • Klimaregnskab i overensstemmelse med GHG Protokollen
  – Samlet for virksomheden
  – Opdelt på forsyningsområde
 • Rådgivning om klimakommunikation
 • Formidling af klimaregnskabet i en samlet rapport

Kunde: Forsyning Helsingør

Kontraktperiode: 2023

Resultatet

Klimaregnskabet tager højde for kompleksiteten i et multiforsyningsselskab, herunder forsyning til egne selskaber.

Forsyning Helsingør fik et klimaregnskab efter gældende internationale standarder, som både giver et samlet overblik over virksomhedens udledninger og indblik i de enkelte forsyningsområder.

Klimaregnskabet er afsæt for forsyningens fremtidige klimaindsats med at nedbringe udledninger. Med en opgørelse af både scope 1, 2 og biogene udledninger har Forsyning Helsingør desuden fået indblik i effekterne af deres omstilling til biomasse. Regnskabet dækker både virksomheden samlet og forsyningsområderne hver for sig.

I klimaregnskabet har vi fokuseret på at formidle gennem både tal og visualiseringer, for at sikre at både internt og eksternt arbejde med udledningerne har et fælles let forståeligt udgangspunkt.

Kontakt Anders, hvis I vil vide mere om projektet.

anders richter Linden

Anders Richter Lindén

Seniorprojektleder, Civilingeniør

Mobil: +45 31 24 78 13