Grøn omstilling Vietnam Case-top energieffektivisering

Grøn omstilling i industrien i Vietnam

Kunde: Energistyrelsen i Danmark og Industriministeriet i Vietnam

Hvordan får man virksomheder i vækstøkonomier til at spare energi og ressourcer? Med den rigtige kombination af inspiration, viden og lovgivning. Viegand Maagøe arbejder for energieffektiviseringer i vietnamesisk industri.

Sådan løser vi opgaven

Industriministeriet i Vietnam ønsker at fremme energibesparelser i industrien. Viegand Maagøe har sammen med den danske energistyrelse rådgivet nationale og regionale myndigheder i Vietnam om strategier og politikker for energieffektivisering i vietnamesisk industri.

Arbejdet har omfattet samfundsøkonomiske analyser af effekterne af de øgede energikrav til virksomheder og myndigheder. Vi har desuden arbejdet tæt sammen med nationale og lokale myndigheder om revision af lovgivning og procedurer for implementering af lovgivning.

Viegand Maagøe har blandt andet gennemført:

 • Dataindsamling og verifikation af energiforbruget i industrien
 • Gennemgang af eksisterende regulering, administrative procedurer og rapporteringssystemer
  – samt oplæg til relevante forbedringer
 • Samfundsøkonomiske analyser og business cases
 • Baggrundsanalyser om benchmarking på sektorniveau
  – og demonstration heraf på virksomheder
 • Workshops med regionale og nationale myndigheder
  – og derved styrket de regionale myndigheders energiadministration af virksomhederne med størst energiforbrug
 • Udvikling af energiplanlægning i provinserne.

Kunde: Energistyrelsen i Danmark og Industriministeriet i Vietnam

Kontraktperiode: 2018 - 2020 (Viegand Maagøe)

Resultat

Den forbedrede regulering vil fremme investeringer i energieffektivisering hos de energitunge virksomheder. Dette vil:

 • Reducere energiforbruget og styrke konkurrenceevne på virksomhederne
 • Reducere lokal og global luftforurening fra energiproduktion.
Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål:

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Carsten Glenting

Partner, Chef for strategi, samfundsøkonomi og finansiering

Mobil: +45 21 64 34 89