Grøn omstilling Vietnam Case-top

Grøn omstilling i industrien i Vietnam

Kunde: Energistyrelsen i Danmark og Industriministeriet i Vietnam

Hvordan får man virksomheder i vækstøkonomier til at spare energi og ressourcer? Med den rigtige kombination af inspiration, viden og lovgivning. Viegand Maagøe arbejder for energieffektiviseringer i vietnamesisk industri.

Sådan løser vi opgaven

Industriministeriet i Vietnam ønsker at fremme energibesparelser i industrien. Viegand Maagøe har sammen med den danske energistyrelse rådgivet nationale og regionale myndigheder i Vietnam om strategier og politikker for energieffektivisering i Vietnamesisk industri.

Arbejdet har omfattet samfundsøkonomiske analyser af effekterne fra skrappere energikrav på virksomheder og myndigheder. Vi har desuden arbejdet tæt sammen med nationale og lokale myndigheder om revision af lovgivning og procedurer for implementering af lovgivning.

Viegand Maagøe har blandt andet gennemført:

  • Dataindsamling og verifikation af energiforbruget i industrien
  • Gennemgang af eksisterende regulering, administrative procedurer og rapporteringssystemer
  • Samfundsøkonomiske analyser og business cases
  • Baggrundsanalyser om benchmarking på sektorniveau
  • Oplæg til bedre regulering, procedurer og systemer
  • Workshops med regionale og nationale myndigheder.

Kunde: Energistyrelsen i Danmark og Industriministeriet i Vietnam

Kontraktperiode: 2018 - 2019 (Viegand Maagøe)

Resultat

Den forbedrede regulering vil fremme investeringer i energieffektivisering hos de energitunge virksomheder. Dette vil:

  • Reducere energiforbruget og styrke konkurrenceevne på virksomhederne
  • Reducere lokal og global luftforurening fra energiproduktion.
Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål:

Kontakt

For at høre, hvad vi kan gøre for jer, eller for mere information om det konkrete projekt.

Carsten Glenting

Partner, Chef for strategi, samfundsøkonomi og finansiering

Mobil: +45 21 64 34 89