HEM rapport

Virksomhed med store bæredygtighedsambitioner er dykket dybt ned i rapporteringsarbejdet

Kunde: HEM Denmark

Det har krævet en stor indsats, men med en ny bæredygtighedsrapport i hånden står HEM Denmark stærkere rustet til fremtiden.

HEM Denmark har i mange år haft fokus på certificeringer og minimering af materialespild, og salgschef Bo Heilskov kalder arbejdet med bæredygtighed ”en del af virksomhedens dna”.

Indsatsen var bare aldrig blevet formidlet i sin helhed til omverdenen, og det arbejde tog HEM fat på sidste år med assistance fra rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe.

”Nu har vi fået beskrevet hele vores bæredygtighedstankegang, sat det i system og koblet det med de velkendte ESG-begreber og FN-verdensmål. Samtidig er vi blevet Science Based Targets-certificeret, og det gør os skarpere på særligt klimarapporteringen, fordi vi så har en klar målsætning,” forklarer Bo Heilskov.

HEM Certificeret træ

Samarbejde gjorde det muligt

Han lægger ikke skjul på, at arbejdet med den nye bæredygtighedsrapport har været ressourcekrævende, men samarbejdet med Viegand Maagøe muliggjorde, at han sammen med sine 24 kolleger alligevel havde tid til at holde fokus på driften i HEM.

”Vi skulle selvfølgelig finde data og deltage i workshops, men vi havde Viegand Maagøe til at drive hele processen, lave analysen af vores virksomhed og vores marked og putte det hele i de rette rapporteringskasser. På den måde sikrede vi fremdrift, og vi eliminerede risikoen for at havne i greenwashing i forhold til kommunikationen af vores arbejde” forklarer salgschefen.

Bæredygtighedsrapporten indeholder bl.a. HEMs første klimaregnskab og beskrivelsen af virksomhedens godkendte Science Based Targets-målsætning for CO2-reduktioner. Den forklarer også, hvordan HEM arbejder med at sikre sporbarhed og transparens bagudrettet i værdikæden via certificeringer, og om fokus på mangfoldighed samt sikre og sunde arbejdsforhold.

”Det er en kæmpe hjælp for os, for nu har vi noget konkret at fremvise, og vi har fået et rapporteringsværktøj til brug for de fremadrettede rapporteringer.

Kunde: HEM Denmark

Kontraktperiode: 2023

HEM planlægning

Kom i gang!

For HEM blev det omfattende arbejde med at rapportere på egen bæredygtighedsindsats ikke fremtvunget af et eksisterende pres fra værdikæden eller kunder, men det er så småt begyndt at komme.

”Vi har vurderet, at det her bliver en deal breaker for, om man kan få lov at agere i markedet fremover. Så er vi ikke med på det tog, der buldrer derudad, får vi bare ikke lov til at byde ind, men bliver i stedet valgt fra,” siger Bo Heilskov.

Salgschefens opfordring til andre virksomheder – uanset størrelse – lyder derfor også kort og godt: Kom i gang!

”Selvom det i første omgang kun bliver et lovkrav for større virksomheder at rapportere på bæredygtighed og ansvarlighed, kan man lige så godt være på forkant, så ens virksomhed er konkurrencedygtig – også i fremtiden. Det har vi i hvert fald ikke fortrudt her i HEM” siger Bo Heilskov.

Det har Viegand Maagøe hjulpet HEM med

  • Udvikle CO2-beregner til HEMs produkter
  • Lave virksomhedens første klimaregnskab
  • Certificere virksomheden til Science Based Targets-initiative
  • Lave en helhedsorienteret bæredygtighedsrapport (ESG-rapport) og facilitering af en bæredygtigheds- og strategiproces, der sætter retningen for det fremtidige arbejde med bæredygtighed
Læs HEM Denmarks bæredygtighedsrapport
Vi kan allerede mærke en positiv effekt af at forankre bæredygtighed på tværs i vores virksomhed. Det skaber grobund for involvering og vidensdeling, som hurtigt kan blive omsat til reel handling ”på gulvet”.
Tommy Jensen, CEO
HEM Denmark

Nysgerrig på arbejdet med ESG og korrekt rapportering? Kontakt os gerne!

Kristian Sørensen

Kristian Sørensen

Seniorrådgiver og Teamleder, Cand.Mag.

Mobil: +45 24 60 23 41