Investeringsplatform Ukraine - Case-topbillede

Investeringsplatform for vedvarende energi i Ukraine

Kunde: Energistyrelserne i Danmark og Ukraine

Hvordan bringes projektudviklere og investorer i Ukraine sammen om projekter for VE og energieffektivisering? Viegand Maagøe har videreudviklet investeringsplatformen UA MAP, der bl.a. giver et hurtigt bud på projektøkonomien.

Sådan løser vi opgaven

Viegand Maagøe har assisteret State Agency for Energy Efficiency of Ukraine med at videreudvikle den web-baserede investeringsplatform UA MAP. Platformen præsenterer investeringsprojekter inden for vedvarende energi og energieffektivisering, som søger kapital fra nationale og internationale investorer.

Viegand Maagøe har udviklet indhold til platformen og kortlagt internationale og ukrainske økonomiske ressourcer til RE og EE. Vi har også udviklet tre finansielle modeller for biomassebaseret kraftvarme, vindenergi og solenergi, som kan bruges online gennem platformen.

Derudover har vi har etableret skridtvise guidelines for biomasseprojekter i Ukraine:

  • Investeringsprojektskabelon til RE og EE-projekter, der søger internationale investorer
  • Vejledning (e-værktøj) om implementering af kraftproduktionsprojekter i Ukraine
  • Vejledning (e-værktøj) om gennemførelse af varme-fra-biomasse-projekter i Ukraine
  • Oversigt over den ukrainske biomasse ressource fra landbrugssektoren.

Kunde: Energistyrelserne i Danmark og Ukraine

Kontraktperiode: 2017 - 2018 (Viegand Maagøe)

Resultater

Den forbedrede investeringsplatform vil:

  • Bringe projektudviklere og investorer sammen om projekter inden for vedvarende energi og energieffektivisering.
  • Reducere brugen af fossilt brændsel i gamle kraftværker og dermed lokal og global luftforurening.
Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål:

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Carsten Glenting

Partner, Chef for strategi, samfundsøkonomi og finansiering

Mobil: +45 21 64 34 89