EUDP-Case-top

Udbredelse af kendskab til støtteordning

Kunde: EUDP (Energistyrelsen)

Hvordan skaber man kendskab blandt mulige ansøgere til Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)? Gennem sociale medier og stærke historier.

Viegand Maagøe har bl.a. sat EUDP på LinkedIn og produceret en række cases.

Sådan løste vi opgaven

Ud fra Viegand Maagøes screening af EUDP’s kommunikationssetup ønskede EUDP tre forskellige kommunikationsaktiviteter.

  • Branchekortlægning
    Vi kortlagde alle relevante brancher og tog samtaler med dem om udbredelse af budskaber og viden fra EUDP. Det skabte overblik over brancher og virksomheder, der var særligt oplagte for EUDP.
  • LinkedIn virksomhedsside
    Viegand Maagøe hjalp EUDP med at oprette LinkedIn-side og drev den i en periode. Siden udbredte kendskabet til EUDP blandt potentielle ansøgere og skabte kontakter og netværk, der kunne formidle EUDP til målgruppen. Siden styrkede også EUDP’s synlighed for politiske beslutningstagere.
  • Cases
    Vi producerede 10 cases med EUDP-projekter til brug for EUDP’s website, LinkedIn, pressearbejde og præsentationer. Hver case bestod af tekst, billeder, infografik og en række korte videosekvenser.

Kunde: EUDP (Energistyrelsen)

Kontraktperiode: 2018

Resultater

EUDP fik et godt overblik over, i hvilke brancher de potentielle ansøgervirksomheder findes, og hvem de skulle kontakte for at komme i dialog med målgruppen.

LinkedIn-siden gav EUDP en helt ny platform for at nå virksomheder, politikere og andre interessenter.

Grøn omstilling og vækst

De 10 cases gav et klart billede af, hvordan EUDP gør en forskel. Casene viser, hvordan EUDP bidrager til den grønne omstilling og samtidig skaber vækst i virksomheder.

Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål

Kontakt Kasper

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Kasper Egeberg

Seniorprojektleder, Digital udvikling og analyser, Cand.comm

Mobil: +45 22 58 09 75