elbiler lovgivning batteri

Lovgivning om batterier sikrer bæredygtige elbiler

Kunde: EU-Kommissionen

Hvordan sikrer man, at batterier til elbiler og elnettet ikke skader miljøet? Med nuanceret lovgivning.

Viegand Maagøe har hjulpet EU-Kommissionen med grundlaget for en mulig kommende regulering. Det skal sikre, at elbilernes indtog bliver et mere bæredygtigt alternativ til benzin- og dieselbiler.

Sådan løste vi opgaven

EU-Kommissionen ønsker at sikre, at indtoget af elbiler vil bidrage til mere bæredygtig transport i Europa. Viegand Maagøe blev derfor sammen med samarbejdspartnerne Vito og Fraunhofer ISI bedt om en række dybdegående analyser af miljøaspekter af batterier til elbiler og støtte til elnettet.

Vi så bl.a. på typer og oprindelse af råmetaller, der bruges i de forskellige batteriteknologier. En vigtig del af vurderingen var, om der på noget sted i værdikæden er risiko for, at råmaterialerne bliver udvundet fra miner og handlet eller bearbejdet i verdens konflikt- og højrisikoområder.

Viegand Maagøe undersøgte også, hvordan EU kan stille krav for at reducere skader på lokalmiljøet omkring minerne og produktionsstederne og undgå børnearbejde, dårligt arbejdsmiljø og andre negative indvirkninger på sociale forhold. Derudover så Viegand Maagøe på, i hvor høj grad råmaterialerne kan genanvendes fra batterier.

Som en del af opgaven brugte Viegand Maagøe deres store viden om EU-regulering til at vurdere, hvilke lovkrav der:

  • sikrer bæredygtig indvinding af råmaterialerne (due diligence-procedurer)
  • afhjælper mulig miljøpåvirkning og risici
  • er relevante for ydeevne, kapacitet, effektivitet og holdbarhed af batterierne.

Ud over konkrete lovkrav analyserede vi, hvilken indflydelse disse krav vil have på de miljømæssige og sociale udfordringer forbundet med produktion af batterier og deres råmaterialer. Vi har også hjulpet EU-Kommission med at gennemføre en traditionel konsekvensanalyse, som sker ifm. al EU-lovgivning.

En vigtig del af projektet har været samarbejde på tværs af landegrænser og møder med interessenter i Bruxelles fra industrien, NGO’er og medlemslande.

Kunde: EU-Kommissionen

Kontraktperiode: 2018-19 (Viegand Maagøe + Vito + Fraunhofer)

Resultat

Projektet udgør grundlaget for en mulig EU-lovgivning, der skal sikre, at:

  • elbilernes drastiske vækst bliver et mere bæredygtigt alternativ til benzin og diesel
  • batterier kan genanvendes og ressourcer holdes inden for EU
  • batterier ikke fører til optrapning af konflikter i sårbare lande som f.eks. DR Congo.
I 2030 vil lovgivningen årligt spare:
    • 22 GWh svarende til 7.000 ton CO2
    • 1 mia. € for forbrugerne

Kilde: scenariemodeller udarbejdet af Viegand Maagøe

Forbrugernes besparelser følger batteriernes længere levetid og højere effektivitet. I 2040 skønnes der, at være sparet i alt 870 TWh svarende til 350.000 ton CO2.

Lovgivningen kan dermed skabe tryghed for EU-borgere, der gerne vil købe elbiler. Den vil samtidig bidrage til at udbrede lagring af bæredygtig el fra f.eks. vindmøller og solceller, der ikke altid produceres, når det skal bruges.

Genanvendelse hjælper EU’s elbilindustri

Mange metaller til elbilbatterier kommer i dag fra lande uden for EU. Ved at sikre mulighed for genanvendelse i EU hjælper man den europæiske batteri- og elbilsindustri, der gerne vil producere uafhængigt af f.eks. Kina.

Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

 

 

Jan Viegand

Partner, Civilingeniør, Journalist

Mobil: +45 20 85 80 94