Tilsyn med ecodesign og energimærkning sikrer energibesparelser

Kunde: Energistyrelsen

Hvordan får man producenter, leverandører og forhandlere til at overholde EU’s krav om ecodesign og energimærkning af produkter? Med effektiv markedsovervågning. Viegand Maagøe har hjulpet med at udvikle tilsynsprocedurer og udføre tilsyn.

Sådan løste vi opgaven

EU stiller krav til produkter, der markedsføres i Danmark og EU. Hvis kravene ikke overholdes, får forbrugerne mindre energieffektive produkter og en større energiregning, og det belaster klimaet.
Produkter, der ikke overholder kravene må ikke bringes i omsætning i EU.

Viegand og Maagøe har udnyttet sin store viden om produkter og lovgivning til at bidrage til udvikling og gennemførelse af et effektivt markedstilsyn i Danmark under Energistyrelsens Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter.

Viegand Maagøe har bidraget til:

  • Udvikling af tilsynsprocedurer og metoder for det danske tilsynsarbejde inden for ecodesign og energimærkning
  • Etablering, vedligeholdelse og udvikling af Sekretariatets tilsynsdatabase
  • Udvikling af værktøjer til gennemførelse af tilsyn
  • Evaluering af teknisk dokumentation fra producenter
  • Udvælgelse af produkter til kontrol (teknisk dokumentation/laboratoriemålinger)
  • Teknisk bistand ved evaluering af testrapporter
  • Fortolkning af og information om lovgivning
  • Udvikling af vejledninger til producenter og importører
  • Opdatering og vedligeholdelse af Energistyrelsens hjemmeside om ecodesign og energimærkning, herunder oversigter over lovgivning og målestandarder, FAQ mv.
  • Kvalitetssikring og rapportering.

Kunde: Energistyrelsen

Kontraktperiode: 2011-medio 2019 (Viegand Maagøe og vores bureau)

Resultater

Uden markedstilsyn kan det fulde omfang af energibesparelsespotentialet som følge af ecodesign og energimærkning ikke blive realiseret.

Viegand Maagøes arbejde har, som del af Sekretariatet for Ecodesign og Energimærkning af produkter været med til at sikre, at flere producenter og importører overholder ecodesign- og energimærkningskravene, og at danske forbrugere bedre kan stole på energimærkningen.

Behov for tilsyn

I 2018 blev der fundet fejl i:

20 % af produkter ift. ecodesignkrav

25 % af produkter ift. energimærkningskrav

30 % af produkters tekniske dokumentation.

Som følge af tilsynet er en række produkter, der ikke overholdte kravene, blevet ændret eller trukket fra markedet. Tilsynet sørger også for, at energiklasser bliver gjort retvisende, når en producent har fået et produkt til at fremstå mere energieffektivt, end det er.

Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål:

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Peter Skov Hansen

Rådgiver, Civilingeniør

Mobil: +45 60 29 78 01