Sukkersektor Mexico Case-top

NAMA for sukkersektoren i Mexico

Kunde: UNEP-DTU

Hvordan kan biomasse fra fødevarer udnyttes som energi til både virksomheden og det omgivende samfund? Viegand Maagøe og UNEP-DTU arbejder for en sektorfinansieringsstrategi (NAMA) for biomassebaseret energiproduktion fra sukkersektoren i Mexico.

Sådan løser vi opgaven

Sukkersektoren i Mexico har stor økonomisk betydning gennem direkte og indirekte beskæftigelse af 2 millioner mennesker. Sektoren bruger allerede i dag biomasserestproduktet bagasse til produktion af procesvarme, men der er et stort uudnyttet potentiale for samproduktion af biomassebaseret kraft og varme med salg af overskydende el til nettet.

Viegand Maagøe har assisteret UNEP-DTU med etableringen af en moderne effektiv sektorfinansieringsstrategi (NAMA eller Nationally Appropriate Mitigation Action) for biomassebaseret energiproduktion fra sukkersektoren.

Strategien gør det attraktivt for den enkelte virksomhed at koble sin elproduktion på det nationale elnet og finansierer forskellen mellem den privatøkonomisk rentable løsning og den samfundsøkonomisk bedste løsning.

Det vil bl.a. styrke sukkerfabrikkernes konkurrenceevne i et internationalt marked.

Kunde: UNEP-DTU

Kontraktperiode: 2018 (Viegand Maagøe)

Viegand Maagøe har blandt andet gennemført:

  • Dataindsamling på mexicanske sukkerfabrikker
  • Identifikation af potentiale for biomassebaseret kraftvarme
  • Identifikation af energieffektiviseringspotentiale
  • Identifikation af optimale teknologiinvesteringer
  • Estimering af relevante teknologipriser i en mexicansk sammenhæng.

Resultater

Gennemføres sektorfinansieringsstrategien, vil det bidrage til den grønne omstilling af Mexicos energiproduktion. Det vil samtidig betyde:

  • Styrket konkurrenceevne for sukkerindustrien
  • Store energibesparelser på de enkelte anlæg
  • Mindre luftforurening gennem bedre røgrensning.
Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål:

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Carsten Glenting

Partner, Chef for strategi, samfundsøkonomi og finansiering

Mobil: +45 21 64 34 89