Grøn Industrianalyse

Ny analyse viser vej til omstilling af tung industri

Kunde: Energistyrelsen

Energistyrelsen viser med Grøn Industrianalyse, hvordan den tunge danske industri kan reducere sit CO2-aftryk. Bag de centrale undersøgelser står Viegand Maagøes industriteam.

Sådan løser vi opgaven

Nogle brancher er lettere at omstille end andre.

En af de notorisk svære sektorer er den tunge danske industri. I en ny Grøn Industrianalyse forsøger Energistyrelsen derfor at tage fat på de svære spørgsmål.

Analyser og litteraturstudier er foretaget af Viegand Maagøe.

Herfra forklarer partner Peter Maagøe Petersen, at det har været interessant at dykke ned i en af den grønne omstillings store udfordringer.

”Tung industri som cementfabrikker og teglværker har været en gordisk knude at få løst. I årenes løb har vi lavet mange erhvervskortlægninger for Energistyrelsen, og vi står altid tilbage med 15-20 procent af CO2-udledningen, som vi ikke kan få has på,” forklarer han.

Fundene i Grøn Industrianalyse er fordelt på sektorerne fremstillingsindustri, raffinaderier og tung intern transport:

  • Fremstillingsindustriens energiforbrug kan teknologisk set omlægges helt til opgraderet biogas og i de fleste tilfælde også til elektricitet. Lav- og mellemtemperaturprocesser kan omlægges helt til el, mens højtemperaturprocesserne er mere vanskelige at elektrificere. Her peger analysen på udviklingsspor for delvis elektrificering suppleret med ledningsgas, samt omlægning af processer for at muliggøre yderligere elektrificering.
  • Raffinaderiernes udledninger stammer primært fra fyring med raffinaderigas, som er et restprodukt fra deres produktionsaktivitet. Konvertering til el eller ledningsgas er kun meningsfuldt, hvis raffinaderigassen kan benyttes andre steder, eller nedbringes gennem omlægning af produktionsaktiviteten.
  • Tungere intern transport kan teknologisk set omlægges til at køre på biobrændstof. Det er aktuelt den eneste løsning, der kan klare alle anvendelser. Biobrændstof er samtidig en begrænset ressource. Øvrige omstillinger har teknologiske og økonomiske barrierer, og omstillingen kræver derfor både intensiv udvikling af alternative teknologier og krav til at disse anvendes i industriens aktiviteter.
Energistyrelsen

Kunde: Energistyrelsen

Kontraktperiode: 2021-22

Resultater

Analysen giver indblik i industriens energianvendelse og procesrelaterede udledninger samt overblik over teknologiske muligheder for omstilling og reduktioner.

Rapporten viser, at der kan findes teknologiske løsninger til at omstille store dele af de energirelaterede udledninger fra industrien. Analysen fokuserer på ca. 15 procent af de samlede danske CO2e udledninger i 2030 fordelt på sektorerne:

  • Fremstillingserhverv
  • Raffinaderier
  • og den interne transport i landbrug, fiskeri samt byggeri og anlæg.

Analysen går skridtet videre til også at identificere barriererne for en omstilling, der primært er at finde i omkostningen på en grøn industri, samt tilstrækkelig viden om de eksisterende og kommende omstillingsmuligheder. Det er nødvendigt med et fokus på både brændsler, produktsammensætning og fremstillingsmetoder for at reducere industriens udledninger så effektivt som muligt.

”Den gode nyhed er, at det ikke behøver at være så kompliceret, som vi først troede. Hovedparten af processerne kan elektrificeres. Og i næsten alle virksomheder kan resten af processerne konverteres til at køre på opgraderet biogas. Men der er nogle få steder – såsom cementproduktionen – hvor det vil være nødvendigt at tænke i nye produkter,” forklarer Peter Maagøe Petersen.

Generelt vurderes udvikling af nye produkter at rumme store CO2-reduktionspotentialer i en række brancher.

Læs Grøn Industrianalyse her

Grøn Industrianalyse stammer fra Klimaaftalen for energi og industri mv. af d. 22. juni 2020. Her blev det fastlagt, at analysen skulle identificere potentialer og barrierer for udfasning af fossile brændsler i erhverv med særligt fokus på de dele af virksomhedernes procesenergiforbrug, hvor der i dag er begrænsede muligheder for fossiludfasning.Indsigterne fra analysen er med til at danne baggrund for Energistyrelsens indsatser, der skal hjælpe Danmark i mål med de nødvendige reduktioner – også fra industrisektoren.

Vil du vide mere? Kontakt os!

Peter Maagøe Petersen

Partner, Civilingeniør, Ph.d.

Mobil: +45 21 70 03 08

Se eksempler på andre cases

Digitalt værktøj til CO2-regnskab

Energistyrelsen & Realdania

energi og CO2-regnskab Case-top
Data og analyser

CØ: Vejen til en bæredygtig byggeplads

TL Byg

TL BYG bæredygtigt
Data og analyser

CØ: Analyse af DGNB-certificering

DEKO

DEKO CIRKULÆR ØKONOMI
Data og analyser

Klima og totaløkonomi går hånd i hånd

Miljøstyrelsen

Bæredygtige produkter viegand maagøe grøn omstilling cirkulære indkøb
Data og analyser

Udbredelse af kendskab til støtteordning

EUDP (Energistyrelsen)

EUDP-Case-top
Data og analyser

Håndtering af spildevand i Lusaka

International Finance Corporation (Verdensbanken)

Spildevandshåndtering Lusaka Case-top
Økonomiske analyser

Energisyn viser vejen til effektivisering

Lactosan A/S

lactosan energisyn
Data og analyser

Kampagne til landbruget

Energistyrelsen

Energihøsten case
Kommunikationsbureau

Kampagne skaber CO2-reduktion

Energistyrelsen

kampagne om CO2
Kommunikationsbureau

Fjernvarme fra overskudsvarme

CP Kelco

Finanisering skaber overskudsvarme i CP Kelco
Data og analyser

Kommunikationspakke til LED-virksomhed

Nordic Business Light

Nordic Business Light case
Kommunikationsbureau

Energioptimering hos Viking Malt

Viking Malt

Viking Malt Energioptimering
Teknisk rådgivning

Lovgivning sikrer bæredygtige elbiler

EU-Kommissionen

elbiler lovgivning batteri
Data og analyser

International strategi for energiselskab

Dansk energiselskab (anonym)

strategi international wind power energy
Strategi

Kampagne for KBH

Københavns Kommune

København luft kampagne ren luft redder liv
Kommunikationsbureau

Presse om tilskud til boligprojekter sparer CO2

Energistyrelsen

TV2
Data og analyser

Energibesparelser ved hjælp af Big Data

Høje-Taastrup Kommune

Big Data Høje-Taastrup-case-top
Data og analyser

Website og brand for ukrainsk energifond

Verdensbanken

EEF - Case website brand identitet
Kommunikationsbureau

CØ: Analyser for bæredygtige film og TV

Vision Denmark og Producentforeningen

bæredygtig film tv
Data og analyser

Energioptimering med pinch-analyse

AAK Denmark A/S

AAK Viegand Maagøe energi- og driftsoptimeringer
Data og analyser

Energirådgivning til private

Energistyrelsen

Kommunikationsbureau

7 dokumenter blev til 1 vejledning

Energistyrelsen

Energisynsvejledning
Kommunikationsbureau

CØ: CO2-beregner booster salg

Ingemann Components

CO2-beregner booster bæredygtig belysning
Strategi

Vedvarende energi-investeringer i Ukraine

Energistyrelserne i Danmark og Ukraine

Investeringsplatform Ukraine - Case-topbillede investeringsplatform grøn omstilling
Data og analyser

Tilsyn med ecodesign og energimærkning

Energistyrelsen

Strategi

Varmepumpe udnytter overskudsvarme

HOFOR og Novozymes A/S

Overskudsvarme HOFOR Novozymes Viegand Maagøe
Data og analyser

Energigennemgang af bygninger

Københavns Ejendomme

Københavns Kommune -energigennemgang af bygninger
Data og analyser

CØ: Cirkulær frokost med CO2-beregner

Able

able frokost cirkulær økonomi
Data og analyser

Grøn omstilling i Ukraine

Energistyrelserne i Danmark og Ukraine

Aftaleordning energieffektivisering Ukraine - Case-topbillede
Økonomiske analyser

Analyse: Energikrav og renovering

Energistyrelsen

Energikrav renovering
Data og analyser

Rådgivningsordning om energibesparelser

Energistyrelsen

Energirådgivning-Case-top
Kommunikationsbureau

Webløsning om energibesparelser

Energistyrelsen

SparEnergi-Case-top spar energi
Kommunikationsbureau

Varmepumpe udnytter overskudsvarme

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

nordea høje taastrup varmepumpe overskudsvarme
Data og analyser

Symbioseløsning med biomasse

DuPont

dupont biomasse
Data og analyser

Opbygning af forening for mental sundhed

Norliv/Velliv

Velliv Norliv Foreningen - Case
Kommunikationsbureau

Energieffektivisering i Vietnams industri

Energistyrelsen i Danmark og Industriministeriet i Vietnam

Grøn omstilling Vietnam Case-top energieffektivisering
Økonomiske analyser

Podcasts styrker kommunikation

Industriens Fond

Klimaklar SMV podcast
Kommunikationsbureau

NAMA for sukkersektoren i Mexico

UNEP-DTU

Sukkersektor Mexico Case-top
Økonomiske analyser

Krav om energimærker og ecodesign

EU-Kommissionen

Data og analyser

Energibesparelse i børnehøjde

Gentofte Kommune

Kommunikationsbureau

Ny målerstruktur til kraftvarmeværk

VEKS

Køge Kraftværk VEKS energi
Data og analyser

Website om cirkulær økonomi

Miljøstyrelsen

cirkvirk-Case-top
Kommunikationsbureau

Indeklima på skoler i Hvidovre

Hvidovre Kommune

hvidovre-indeklima-topbillede
Strategi

Website: plastikviden.dk

Miljøstyrelsen

plastikviden plastik nationale plastikcenter
Kommunikationsbureau

Varmepumpe til bedre fjernvarme

Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A

Data og analyser

Genbrug af husholdningsplast

Dansk Affaldsminimering

Dansk Affaldsminimering - case-top
Data og analyser

CO2-regnskab for Hørsholm

Hørsholm Kommune

CO2-regnskab der kan reducere CO2-udledninger
Data og analyser

Rådgivning om CO2-kvoter

Skjern Paper

Strategi

Klimaklar SMV

Industriens Fond

Klimaklar SMV klimastrategi smv'er
Kommunikationsbureau

Fremtidens kommunale klimaplaner

Diverse kommuner

Kommune Klimaplaner Lejre
Data og analyser

Elektrificering af Fødevareindustrien

Dansk Industri

elektrificering af fødevareindustrien
Strategi

Affaldshåndtering på Jamaica

International Finance Corporation (Verdensbanken)

Jamaica-case-topbillede
Økonomiske analyser

Adfærdskampagne i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune

Glostrup Kommune case
Kommunikationsbureau

Hjælper irsk markedstilsyn

The Sustainable Energy Authority of Ireland

Irland Markedstilsyn Energi
Data og analyser