Jamaica-case-topbillede

Offentligt-privat partnerskab for affaldshåndtering på Jamaica

Kunde: International Finance Corporation (Verdensbanken)

Hvordan vælger man de rigtige affaldsløsninger på Jamaica, når befolkning og indkomstniveauet vokser de gamle systemer over ende? Viegand Maagøe arbejder med at skabe bedre affaldshåndtering på Jamaica.

Sådan løser vi opgaven

Viegand Maagøe og COWI har sammen med IFC/Verdensbanken assisteret Development Bank of Jamaica med due diligence af Jamaicas eksisterende system for affaldsindsamling, transport, behandling, genanvendelse og bortskaffelse.

Der er mange faktorer i spil:

  • Ønsker om bedre service og lavere miljøpåvirkning
  • Begrænsede offentlige budgetter og betalingsvillighed hos borgerne
  • Mulighed for at erstatte lossepladser med energiproduktion fra affald.

Vi har analyseret de institutionelle og finansielle rammer, samt miljø og sociale aspekter og vi har identificeret mulige strategier for forbedring af systemet. Vi har desuden etableret en række finansielle modeller for privatsektordeltagelse gennem offentligt private partnerskaber (OPP) inden for forskellige dele af værdikæden.

Kunde: International Finance Corporation (Verdensbanken)

Kontraktperiode: 2018-19 (Viegand Maagøe)

Viegand Maagøe har bl.a. gennemført:

  • Dataindsamling om nuværende situation
  • Analyse af nuværende og fremtidig markedsstruktur
  • Kvantificering af omkostninger
  • Finansiel modellering af affaldshåndtering inkl. energiproduktion
  • Analyse af alternative scenarier
  • Rådgivning om privatsektor involvering og transaktionsstruktur
  • Præsentation for nøgleinteressenter.

Resultater

Bedre affaldsindsamling vil give renere og sundere byer på Jamaica.

Det vil reducere uformelle lossepladser, og mindre nedsivning fra dårligt konstruerede anlæg vil forbedre vandmiljøet.

Energiproduktion fra affald vil bidrage til mindre import og brug af fossilt brændstof.

Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål:

Kontakt

For at høre, hvad vi kan gøre for jer, eller for mere information om det konkrete projekt.

Carsten Glenting

Partner, Chef for strategi, samfundsøkonomi og finansiering

Mobil: +45 21 64 34 89