hvidovre-indeklima-topbillede

Strategisk arbejde med indeklima på skolerne

Kunde: Hvidovre Kommune

Hvordan bliver godt indeklima implementeret i en politisk vision for skoleområdet? Viegand Maagøe hjælper Hvidovre Kommune med en strategisk tilgang til indeklimaet på deres skoler.

Sådan løser vi opgaven

Hvidovre Kommune har tidligere arbejdet med at skabe overblik over skolernes indeklimasituation, men mangler en strategisk tilgang til planlægning af tiltag.

Som en del af et RealDania pilotprojekt hjælper Viegand Maagøe kommunen med at udarbejde en strategisk indeklimaplan. Den tager afsæt i udviklingen af en politisk vision for folkeskolerne i Hvidovre Kommune, hvor der er fokus på skolernes fysiske rammer.

Den strategiske indeklimaplan udføres på baggrund af en kortlægning af de faktiske forhold på skolerne og skal vise, hvordan Hvidovre Kommune kan implementere indeklimatiltag i deres arbejdsprocesser.

Som en del af opgaven gennemfører Viegand Maagøe:

  • Opsætning af målinger
  • Dataindhentning og analyse
  • Observationer v. antropolog (samarbejde med Transition)
  • Konkrete løsningsforslag v. arkitekt (samarbejde med Arkitema Architects)
  • Udarbejdelse af strategi.

Derudover ønsker Hvidovre Kommune et projekteringsværktøj til at inkorporere indeklimatiltag i projekteringen af nybyggeri eller renovering af skolerne. Vi udvikler en simpel tjekliste på diagramform, der sikrer, at der tages stilling til indeklimaparametre som luftkvalitet, termisk indeklima og belysningsforhold i projekteringsfasen.

Kunde: Hvidovre Kommune

Kontraktperiode: 2019 - fortsat

Resultater

Viegand Maagøe har opnået et tæt samarbejde med Hvidovre Kommune. Vi leder processen med udviklingen af strategien. Der er indhentet data på flere indeklimaparametre og afholdt workshop med kommunen og den tilknyttede antropolog.

Der forventes en praktisk og realistisk indeklimastrategi forankret bredt i Hvidovre Kommune, hvor der er et naturligt samspil med kommunens vision for skoleområdet.

Den færdige strategi afleveres i efteråret 2019.

Kontakt

For at høre, hvad vi kan gøre for jer, eller for mere information om det konkrete projekt.

Pimmie Cordoca Schultz

Projektleder, Civilingeniør

Mobil: +45 31 75 17 08