hvidovre-indeklima-topbillede

Strategisk arbejde med indeklima på skolerne

Kunde: Hvidovre Kommune

Hvordan bliver godt indeklima implementeret i en politisk vision for skoleområdet? Viegand Maagøe hjælper Hvidovre Kommune med en strategisk tilgang til indeklimaet på deres skoler.

Sådan løser vi opgaven

Hvidovre Kommune har tidligere arbejdet med at skabe overblik over skolernes indeklimasituation, men mangler en strategisk tilgang til planlægning af tiltag.

Som en del af et RealDania pilotprojekt hjalp Viegand Maagøe kommunen med at udarbejde en strategisk indeklimaplan. Den tog afsæt i udviklingen af en politisk vision for folkeskolerne i Hvidovre Kommune, hvor der er fokus på skolernes fysiske rammer.

Den strategiske indeklimaplan blev udført på baggrund af en kortlægning af de faktiske forhold på skolerne og viste, hvordan Hvidovre Kommune kan implementere indeklimatiltag i deres arbejdsprocesser.

Som en del af opgaven gennemførte Viegand Maagøe:

  • Opsætning af målinger
  • Dataindhentning og analyse
  • Observationer v. antropolog (samarbejde med Transition)
  • Konkrete løsningsforslag v. arkitekt (samarbejde med Arkitema Architects)
  • Udarbejdelse af strategi.

Derudover ønskede Hvidovre Kommune et projekteringsværktøj til at inkorporere indeklimatiltag i projekteringen af nybyggeri eller renovering af skolerne. Vi udviklede en simpel tjekliste på diagramform, der sikrede, at der blev taget stilling til indeklimaparametre som luftkvalitet, termisk indeklima og belysningsforhold i projekteringsfasen.

 

Kunde: Hvidovre Kommune

Kontraktperiode: 2019 - fortsat

Resultater

Viegand Maagøe har opnået et tæt samarbejde med Hvidovre Kommune. Vi leder processen med udviklingen af strategien. Der er indhentet data på flere indeklimaparametre og afholdt workshop med kommunen og den tilknyttede antropolog.

Der forventes en praktisk og realistisk indeklimastrategi forankret bredt i Hvidovre Kommune, hvor der er et naturligt samspil med kommunens vision for skoleområdet.

Den færdige strategi blev afleveret i efteråret 2019, hvor den blev godkendt af Hvidovre Kommune. I løbet af 2020 vil Hvidovres skoleledere i samarbejde med kommunen igangsætte det store arbejde med at løfte indeklimaet på skolerne, både ved at kigge på de fysiske rammer og indretning, men også adfærd.

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Pimmie Cordoca Schultz

Projektleder, Civilingeniør

Mobil: +45 31 75 17 08