dupont biomasse

Stor symbioseløsning med biomasse hos DuPont i Grindsted

Kunde: DuPont

Hvordan får man en mere bæredygtig energiforsyning i virksomheden, der samtidig er mere rentabel? Med det rigtige tekniske koncept og et godt beslutningsgrundlag.

Viegand Maagøe har hjulpet biotech-virksomheden DuPont med projektudvikling og beslutningsgrundlag for at omlægge energiforsyningen til biomasse og herunder udnytte restvarme til fjernvarmeformål.

Sådan løste vi opgaven

DuPont Nutrition Biosciences ApS er en af verdens største producenter af bl.a. enzymer og pektinstoffer.

Viegand Maagøe har i flere faser hjulpet med at udarbejde beslutningsgrundlag for en mere bæredygtig energiforsyning på fabrikken i Grindsted.

En mulighed var at omlægge fabrikkens fyring til træpiller og træflis frem for naturgas og herunder bruge restvarme fra kedelanlæg til fjernvarmeformål. Det kunne betyde store besparelser i brændselsomkostninger samt indtægter ved salg af fjernvarme til Grindsted by. Men hvilke omkostninger ville der være ved omlægningen?

Viegand Maagøe har konkretiseret de tekniske og økonomiske konsekvenser af at gå over til træflis eller biogas og øge fjernvarmeeksport og elproduktion.

Viegand Maagøe har bl.a.

 • kortlagt eksisterende kedel- og turbineanlægs bestykning og driftsmønster
 • analyseret afgifter ved:
  – brug af alternative brændsler
  – ændret elproduktion
  – eksport af restvarme fra kedelanlæg til fjernvarmeformål
 • opgjort nødvendige investeringer ved at konvertere kedelanlæg til træflisfyring
 • analyseret driftsbesparelser ved:
  – 100 % omstilling til træflisfyring
  – øget elproduktion
  – øget fjernvarmeksport
 • opgjort driftsøkonomi i at etablere biogasløsning baseret på spildevand
 • analyseret tilskudsmuligheder for forskellige ombygningsscenarier.

Kunde: DuPont

Kontraktperiode: 2008 - 2018

Resultat

Ud fra vores projektudvikling og beslutningsgrundlag blev det let for DuPonts fabrik i Grindsted og bestyrelsen i USA at træffe en beslutning.

Virksomheden har reduceret den nuværende driftsomkostning til varme med 20-30 % ved at konvertere til træflis.

Projektet med konvertering og fjernvarmeeksport har sparet miljøet for
60.000 ton CO2 om året og blev udnævnt til Årets Sustainability Project i DuPont-koncernen i 2017.

DuPont havde en tilbagebetalingstid på under 5 år til trods for en større millioninvestering. Fabrikken kan desuden indhente endnu en stor indtjening ved at optimere elproduktionen og øge fjernvarmeeksporten.

Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål:

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Peter Maagøe Petersen

Partner, Civilingeniør, Ph.d.

Mobil: +45 21 70 03 08