Dansk Industry

Udvikling og præsentation af plan for den grønne omstilling

Kunde: DI - Dansk Industri

På DI Topmødet 2022 præsenterede arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen sit ambitiøse bud på en grønnere fremtid for Danmark. Vi var med fra start til slut og stod både for at udvikle planen og en større kommunikationsindsats.

Om opgaven

Midt i en buldrende energi- og forsyningskrise ønskede Dansk Industri at vise vejen til en grønnere fremtid.

Opgaven med at udarbejde en konkret plan med fokus på handling tilfaldt Viegand Maagøe. Det udmøntede sig i ”100 % grøn energi i 2030”, der blev præsenteret på DI Topmødet 2022 i september.

Viegand Maagøe havde tidligere været med til at udvikle ”Grøn Samfundskontrakt” for DI. Den blev præsenteret i maj og har som mål at binde myndigheder, beslutningstagere og erhvervslivet sammen i en fælles bestræbelse på at øge tempoet i den grønne omstilling.

DI ønskede en overbygning på det udspil for at vise vejen fra hensigtserklæring til handling med en mere handlingsorienteret plan.

Planen skulle få de forskellige aktører – myndigheder, beslutningstagere og erhvervsliv – til at forstå deres rolle, og hvor hurtigt der skulle rykkes. Og vigtigst af alt skulle den vise en farbar vej, så aktørerne kunne gå til den grønne omstilling med fornyet eksekveringskraft.

Med det for øje samlede vi et hold med ekspertise i blandt andet energiinfrastruktur, natur- og biogas og havvind samt dyb indsigt i myndighedsprocesser, de politiske problemstillinger for den grønne omstilling og den teknologiske udvikling.

Kunde: DI - Dansk Industri

Kontraktperiode: 2022

Sådan løste vi opgaven

Efter indledende research af tidligere publikationer, andre aktørers udspil og myndighedsbeslutninger blev der foreslået en plan med 3 spor og ét overordnet mål:

Målet

I 2030 skal Danmark udelukkende forsyne sig med grøn energi.

Sporene

  • Mere grøn strøm i 2030
  • 100 % grøn gas allerede i 2027
  • Større forsyningssikkerhed

De 3 spor bestod af 26 konkrete initiativer, der tilsammen udgør en køreplan for, hvad der skal sættes i gang og hvornår.

Vi sparrede løbende med DI, men havde ellers frie rammer til at definere, hvordan planen skulle udformes, og hvordan den skulle bygges op.

”Det var frugtbart, at Viegand Maagøe både havde den dybe indsigt og faglige kompetence i forhold til den grønne omstilling, men samtidig også kunne agere på kommunikationsopgaverne. Det gav en god synergi”, siger Lars Liebst, chef for events og kampagner i DI.

”Der var en stor fleksibilitet fra Viegand Maagøes side, og det var nødvendigt, for vi var i et forløb, hvor det skulle gå hurtigt frem mod DI Topmødet 2022. Vi havde en række meget specifikke og høje krav samt en del løbende ændringsbehov, og de blev alle sammen imødegået konstruktivt.”
Lars Liebst, chef for kampagner og events
DI

Sådan løste vi kommunikationsopgaven

Sideløbende med udviklingen af planen løb et kommunikationsspor, hvor vi arbejdede med en strategi for at sikre den størst mulig gennemslagskraft. Det gjaldt både i forhold til de 2.000 erhvervsfolk, politikere og andre beslutningstagere på topmødet, men også i de traditionelle medier og på sociale medier.

Målet var materialer og en indsats, der gjorde det komplicerede stof let afkodeligt uden at simplificere det, ligesom de skulle anvise en vej til den grønne omstilling på konstruktiv vis. Vi udarbejdede motion graphics, brochure, plakat og input til SoMe-opslag og presseindsats.

Materialer, der på hver sin facon satte modtagerne i stand til at forstå omfanget og de forskellige skridt i DI’s plan.

Kommunikationsarbejdet foregik på tværs af huset i tæt samarbejde med de afdelinger og medarbejdere, der havde udviklet planen, for at sikre en troværdig og korrekt udlægning af ”100 % grøn energi i 2030”.

Plan og kommunikationsmaterialer kan ses på danskenergi.dk

Motion graphics til brug på sociale medier og side-event

Digital brochure med planen ”100 % grøn energi i 2030”

Forside af brochure
Forside
Tidsplan grøn strøm
Tidslinje grøn strøm
Uddybning grøn strøm
Information om grøn strøm
Information om infrastruktur
Information om infrastruktur
Tidslinje udbygning af infrastruktur
Tidslinje udbygning af infrastruktur
Information om infrastruktur
Information om infrastruktur

Roadmap, fysisk fold ud-kort over planen til deltagerne

Roadmap

Har I brug for hjælp, kontakt Marianne og hør om mulighederne.

Marianne Hartz Thomas

Partner, Chef for kommunikation og forandringsledelse, Journalist, MBA

Mobil: +45 24 83 26 63