heating varmepumpe fabrik CP Kelco

Varmepumpe laver fjernvarme med CP Kelcos overskudsvarme

Kunde: CP Kelco

Hvordan gør man overskudsvarme til en overskudsforretning? Med den rette kombination af teknisk løsning, afregningsmodel og finansiering. Viegand Maagøe har hjulpet fødevarevirksomheden CP Kelco med at udnytte overskudsvarmen.

Sådan løste vi opgaven

Trods den hyppige debat om barriererne på området er der gode løsninger til at udnytte overskudsvarme de fleste steder. Virksomheden CP Kelco ligger i Lille Skensved ved Køge og producerer fødevareingredienser. CP Kelco ønskede at forbedre forretningen ved at udnytte overskudsvarmen fra produktionen til at producere fjernvarme.

Viegand Maagøe har gennem mange år arbejdet med at udnytte erhvervslivets overskudsvarme og har en omfattende erfaring med alle faser i sådanne projekter – fra opstilling af indledende business case til projektledelse i realiseringsfasen. Den erfaring har vi udnyttet til at hjælpe CP Kelco.

I projektet har vi i samarbejde med CP Kelcos medarbejdere stået for:

 • kortlægning af processernes overskudsvarme
 • indledende opstilling af business case
 • udvikling af en procesintegrationsløsning for udnyttelse af overskudsvarme
 • afklaring af ejer- og samarbejdsmodel
 • specifikation af teknisk løsning (varmepumpe, el, bygningsmæssige forhold m.m.)
 • forberedelse af specifikationer til udbudsmaterialer
 • evaluering af tilbud og bistand under kontraktindgåelse
 • diverse afgiftsanalyser og risikovurderinger
 • driftsoptimering af færdig installation
 • projektledelse af det samlede projekt.

Varmepumpeløsningen udmærker sig ved at kunne levere varme ved temperaturer op til 90 ⁰C. Det har krævet anvendelse af et særligt varmepumpekoncept.

Kunde: CP Kelco

Kontraktperiode: 2014 - 2018

Resultat

Det er lykkedes at optimere varmepumpeanlægget, så det efter 1 års drift leverer op mod 7,5 MW mod oprindeligt planlagt 5 MW. Samtidigt opnås en system-COP på op mod 50, da dele af virksomhedens overskudsvarme er varm nok til at kunne udnyttes direkte.

Anlæg og produktion

Tekniske anlæg:

 • 2 stk. 1,4 MW Mayekawa varmepumper
 • 5 stk. 1-5 MW Alfa Laval pladevarmevekslere

Varmeleverance:

 • 2018: 42.000 MWh
 • 2019: 50.000 MWh (forventet)

Varmepumpeanlægget sikrer CP Kelco en betydelig årlig indtægt, og de samlede investeringer er tjent hjem på ca. 4 år.

Optimer først

Hos CP Kelco gav optimering af overskudsvarmesiden en markant højere COP til varmepumpeanlæg. Det er en gennemgående erfaring fra Viegand Maagøes overskudvarmeprojekter, men det kræver indgående indsigt i virksomhedernes energiforbrug.

Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål:

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Fridolin Müller Holm

Partner, Chef for Industri, Civilingeniør

Mobil: +45 31 75 17 14