Overskudsvarme HOFOR Novozymes Viegand Maagøe

Varmepumpe udnytter overskudsvarme i hjertet af København

Kunde: HOFOR og Novozymes A/S

Hvordan udnytter man overskudsvarme, så det kommer alle parter til gode? Med en helhedsorienteret tilgang og et tæt samarbejde i alle faser. Viegand Maagøe har hjulpet overskudsvarmen fra Novozymes ud i HOFOR’s fjernvarmenet til gavn for hele København.

Sådan løste vi opgaven

Novozymes og HOFOR ønskede at udnytte overskudsvarme fra produktionen af enzymer på Novozymes fabrik på Hillerødgade i København. Varmen stammer fra fermenteringsprocesser og er hidtil blevet sendt ud i luften via køletårne. I stedet skulle varmen nu bidrage til byens fjernvarmenet.

Viegand Maagøe har været med fra den spæde start af projektet og ageret fælles rådgiver for både Novozymes og fjernvarmeselskabet HOFOR.

Viegand Maagøe er rådgiver på projektet og står blandt andet for:

  • udarbejdelse af feasibility studier og business case
  • analyser af afgiftsforhold og tilskudsmuligheder
  • udarbejdelse af samarbejdsaftale mellem de involverede parter
  • rådgivning ved diverse myndighedsbehandlinger
  • udarbejdelse af tekniske specifikationer til udbudsmateriale for varmepumpe og bygning
  • vurdering og forhandling af tilbud på varmepumpeanlæg og bygninger
  • projektledelse og fagtilsyn.

Projektet har fra start haft en stram tidsplan grundet udløbet af Energispareaftalen i 2020. Det har affødt en række udfordringer, som er håndteret med stor effektivitet gennem et tæt samarbejde mellem alle projektets parter og bl.a. sikret de nødvendige myndighedsgodkendelser i tide.

Kunde: HOFOR og Novozymes A/S

Kontraktperiode: 2019 - 2020

Resultater

Projektet bliver til virkelighed inden for tidsrammen. Der er blevet etableret en solid business case og valgt en teknisk løsning:

En 4 MW varmepumpe installeres på Novozymes. Temperaturen på overskudsvarmen hæves med varmepumpen, så energien kan bruges til fjernvarmenettet. Leveringstemperatur er op til 80 °C

6.000 københavnere

kan få dækket deres varmebehov af overskudsvarmen.

Varmepumpen kommer til at levere ca. 30.000 MWh fjernvarme svarende til ca. 1.700 husstandes varmeforbrug.

Projektet er i dag under etablering, og udnyttelsen af varmen forventes idriftsat oktober 2020.

Verdensmålene

Projektet bidrager til flere af FN’s 17 Verdensmål:

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Bjarne Bach

Head of Section, Senior Project Manager, MSc in Engineering, MBA

Mobil: +45 51 89 28 07