energi og CO2-regnskab Case-top

Webløsning hjælper kommuner med CO2-regnskab og energiplaner

Kunde: Energistyrelsen & Realdania

Hvordan får kommunerne overblik over deres energiforbrug og CO2-regnskab? Med en brugervenlig webløsning.

Viegand Maagøe har udviklet Energi- og CO2-regnskabet, der samler data for kommunerne og udfolder tal og indsigter i et lettilgængeligt, visuelt format.

Sådan løser vi opgaven

Når kommuner skal arbejde med grøn omstilling, er første skridt at få overblik over deres energiforbrug og CO2-regnskab. Viegand Maagøe udviklede Energi- og CO2-regnskabet 2015.

Vi har udnyttet vores tværfaglige kompetencer til fulde. En kombination af data-, klima- og kommunikationseksperter deltog i alle faser af projektet:

 1. Foranalyse
 2. Dataklargøringsnotat
 3. Udvikling af værktøjet
 4. Drift og løbende dataindhentning.

Vi analyserede først de individuelle behov i kommunerne ved hjælp af kvalitative metoder. Derefter kortlagde vi datakilder og fastlagde i samarbejde med Energistyrelsen en metode for de forskellige udledningssektorer, tjenesten skulle indeholde.

Endelig udviklede vi det digitale værktøj, som blev lanceret i begyndelsen af 2016. Efter lanceringen har Viegand Maagøe været ansvarlig for at drive og videreudvikle tjenesten.

Energi- og CO2-regnskabet på SparEnergi.dk

Energistyrelsen

Kunde: Energistyrelsen & Realdania

Kontraktperiode: 2015-19 (Viegand Maagøe)

Resultater

Energi- og CO2-regnskabet tilbyder komplette klimaregnskaber. Det sparer kommunerne for den ofte omfattende proces at indsamle data for kommunens CO2-udledning. Tjenesten samler og behandler store mængder data og giver kommunerne indblik og overblik i lettilgængeligt, visuelt format.

Big data om CO2

For at skabe den bedst mulige webtjeneste udnytter vi data fra en række kilder:

 • Skatteforvaltningen (BBR)
 • Danmarks Statistik
 • CVR
 • Banedanmark
 • DSB
 • Movia
 • Arriva
 • DCE
 • Energistyrelsen
 • Energinet
 • Miljøstyrelsen
 • DTU Transport.

Ved at anvende fælles metode og datagrundlag for regnskaber, er det nu også muligt at sammenligne kommunernes data og resultater på tværs af landet.

I dag er 32 kommuner med til at finansiere værktøjet.

Verdensmålene

Projektet bidrager til FN’s Verdensmål:

SDG 13 ‘Klimaindsats’
Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Kristian Sørensen

Seniorrådgiver, Analyser og værktøjer, Cand.Mag.

Mobil: +45 24 60 23 41