EEF - Case website brand identitet

Website og brand identitet for ukrainsk energifond

Kunde: Verdensbanken

Hvordan engagerer man ukrainske boligejere i at skabe energieffektive boliger? En ny internationalt støttet energifond skal hjælpe projekter i hele landet.

Viegand Maagøe har udviklet website og brand identitet.

Sådan løste vi opgaven

Viegand Maagøe har udviklet website og brand identitet for den nye Energy Efficiency Fund. Fonden er et initiativ fra Verdensbanken og skal hjælpe ukrainske boligejere til at blive lige så energieffektive som resten af EU.

Websitet bliver borgernes indgang til at få støtte og vejledning til energiforbedringer. En stor udfordring ved udviklingen var, at det både skal ramme borgerne i Ukraine og rumme de mange partnere i projektet – blandt andre:

  • Det ukrainske boligministerium
  • Den ukrainske vice-premierminster
  • Den tyske udviklingsorganisation
  • Verdensbanken
  • EU
  • FN.

Brandet skulle samtidig signalere transparens og innovation.

Vi afholdt flere workshops i Kiev med partnere og repræsentanter for målgruppen for at finde frem til et effektivt brand, alle kunne støtte op om. Vi høstede også erfaringer gennem fokusgrupper og lokale samarbejdspartnere.

Ud fra en vejning af inputs udviklede vi test-designs. Herudfra skabte vi det endelige brand og website.

Kunde: Verdensbanken

Kontraktperiode: 2018 - 2019

Resultater

Viegand Maagøe har leveret 4 store elementer:

Design = sammenhæng

Designet binder alle projektets partnere sammen – uden at gå på kompromis med form, farver og tone of voice.

Energy Efficiency Fund har fået et moderne brand, der rammer målgruppen.

Verdensmålene

Projektet bidrager til FN’s Verdensmål:

SDG 13 ‘Klimaindsats’

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Kontakt

Vil du høre mere om projektet, og hvad vi kan gøre for dig?

Marianne Hartz Thomas

Partner, Chef for kommunikation og digitale løsninger, Journalist, MBA

Mobil: +45 24 83 26 63