Folkemøde ESG styrkeposition

Klima, energi og grøn omstilling var blandt de mest populære temaer på dette års Folkemøde. Der var derfor mange nuancer af grøn under de hvide teltduge i Allinge, hvor eksperter, politikere, erhvervsledere og ildsjæle debatterede og delte faglige såvel som personlige perspektiver. Her er en reportage fra Viegand Maagøes debat og debut på Folkemødet 2022. 

Den grønne omstilling står aldrig stille – og det må du heller ikke

Sådan lød overskriften på Viegand Maagøes debat på solskinsøen til dette års Folkemøde. Her dykkede panelet og publikum ned i emnet ESG (Environment, Social og Governance). Et emne, som er blandt de mest populære på listen over bæredygtighedsforhold, bl.a. fordi de store virksomheder fremadrettet skal redegøre for deres ESG-impact både udadtil og indadtil efter ”double materiality”-princippet. Kravet kommer gennem et nyt rapporteringsdirektiv (CSRD), der forventes at træde i kraft allerede fra 1. januar 2023.

ESG omfatter både miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter af virksomhedernes arbejde med bæredygtighed og adresserer derfor alle de udfordringer, risici og ikke mindst muligheder, vi står overfor som globalt samfund. Derfor var der heller ikke mangel på temaer og perspektiver til Viegand Maagøes debat i Allinge på Folkemødet 2022.

ESG: Styrkeposition for danske virksomheder

Én ting, der var bred enighed om i panelet og blandt publikum, var, at bæredygtighed er god forretning. Med andre ord, at arbejdet med ESG er en direkte konkurrenceparameter for virksomhederne og for dansk erhvervsliv. I panelet blev det bl.a. understreget af Line Berg Madsen, partner og advokat hos Poul Smith/Kammeradvokaten:

”Det er et klart konkurrenceparameter at arbejde med ESG, fordi det er blevet noget af det mest grundlæggende i en virksomhed. Det handler om at have orden i penalhuset og kende sin værdikæde for at kunne styrke sin robusthed og skabe langsigtet værdi. ESG kan styrke rigtig mange virksomheder, så det er vigtigt, at de får taget hul på arbejdet, og hvis de allerede er i gang, er det om at holde momentum med blandt andet indsamling af data og tværgående governance.”

At ESG styrker virksomhederne, var paneldeltager Kasper Larsen enig i. Han er kommerciel direktør i emballagetrykkeriet KLS Pureprint, der kan bryste sig af at være blandt de grønneste trykkerier i verden.

”Som virksomhed kan og skal vi bruge ESG-dagsordenen til at understøtte vores styrkeposition inden for den bæredygtige agenda. Det er her, hvor vi kan gøre en reel forskel. Vi skal ikke ud at kæmpe i markedet på laveste fællesnævner og billigste produkt. Vi skal differentiere os ved at sætte høje standarder og krav til hinanden. Det er her, at vi som danske virksomheder kan vinde dagsordenen, kunderne og opgaverne,” fortæller Kasper Larsen.

ESG er et afgørende investeringskriterie

Ordentlighed, fokus og ESG som integreret del af den fremtidige forretning er i stigende grad afgørende, når det kommer til vurderingen af virksomhedernes attraktivitet set i et investorperspektiv. Ikke mindst hvis man spørger Frederik Aackermann, der er partner i kapitalfonden Dansk Ejerkapital.

Her mærker man et stigende pres og et stærkt signal fra både investorer samt fra porteføljeselskabernes kunder og medarbejdere, når det kommer til arbejdet med bæredygtighed.

”Grundlæggende har det for os altid handlet om at investere i virksomheder, der gør det ordentligt og arbejder for at ville gøre det bedre. Men særligt det seneste halvandet år har vi mærket de stigende ESG-krav. På kundesiden er det en direkte konkurrenceparameter og udslagsgivende for, om ens produkt bliver til- eller fravalgt. På investorsiden handler det i høj grad om rapportering og om, at virksomhederne sætter sig nogle mål og gør noget ved dem”.

Hos Dansk Ejerkapital mærker man også den kamp, der er om gode medarbejdere ude hos de enkelte porteføljeselskaber. Også her er ESG en direkte konkurrenceparameter:

”Der er større og større krav fra både fra de ældre og ikke mindst de yngre ansatte og kandidater om, at virksomhederne har en holdning og tager aktive skridt for at nå sine mål inden for ESG. Det er derfor på alle måder afgørende, at vi arbejder struktureret med den her dagsorden i alle vores selskaber,” fortæller partner Frederik Aackermann.

folkemødet viegand maagøe
Klima og Energi i Allinge på Bornholm (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Den virtuelle kontrakt strammes

Det går stærkt på ESG-området. Og mens virksomhederne bliver bedre og bedre til det konkrete arbejde med bæredygtighed, så rykker både dagsordener og forbrugertendenser med hastige skridt. En virkelighed, som Søren Eriksen, direktør i Viegand Maagøe, tydeliggjorde til Folkemøde-debatten:

”I dag kan du som virksomhed tillade dig at lade nogle spørgsmål være ubesvaret, og du kan tillade dig at kommunikere hensigter og visioner på bæredygtighedsagendaen. Det tror jeg ikke, at du kan om to år. Der skal hensigter være meget mere konkrete og dokumenterbare. Samtidig vil vidensniveauet blandt forbrugerne også være markant højere, end det er i dag, så du skal som virksomhed have taget stilling til alle dilemmaerne. Med andre ord vil kravene til den virtuelle kontrakt om samfundsansvar mellem virksomheder, forbrugere og samfundet blive strammet.”

Søren Eriksens råd til virksomhederne er derfor at komme i gang med ESG-arbejdet. Nu.

”I første omgang er det jo E’et, der fylder rigtig meget og her, hvor der er størst regulering lige nu. At se på sit klimaaftryk er derfor et godt sted at starte som virksomhed. Lav et klimaregnskab og en plan for at reducere CO2-udledninger. De afgørende data har virksomhederne allerede fra bl.a. fakturaer for indkøb og forbrug. Så det er bare om at komme i gang.”