Vil du være med til at hjælpe virksomheder, kommuner, styrelser og EU-Kommissionen med grøn omstilling og sætte de bedste rammer og vilkår for omstillingen?

Så kom til Viegand Maagøe – vi er centrale inden for den grønne omstilling i Danmark og EU, og vi har brug for flere eksperter!

Du er

Fagligt stærkt funderet og har en analytisk tilgang til dine opgaver og et godt konsulentgen:

 • Du har mindst 5 års erfaring i dataindsamling, analyse og formidling inden for minimum ét af følgende områder:
  – CO2-analyser og handlingsplaner, gerne med kendskab til GHG-protokollen og Science Based Targets
  – Livscyklusanalyser
  – Cirkulær økonomi og cirkulære forretningsmodeller
 • Du har projektledelseserfaring inden for grøn omstilling eller klimaregnskaber eller er bare en rigtig god faglig ekspert
 • Du kan få tingene til at ske – og ikke bare lave en rapport til hylden
 • Du er god til at kommunikere klart og tydeligt, uanset om det er mundtligt eller skriftligt, og om det er på dansk eller engelsk
 • Du har en videregående uddannelse som civilingeniør, cand.scient eller lignende.

I jobbet skal du bl.a.

 • Være projektleder eller faglig ekspert – vi søger begge dele
 • Udarbejde klimaregnskaber, scenarier og handlingsplaner for virksomheder, kommuner og regioner
 • Udarbejde cirkulære forretningsmodeller i samarbejde med virksomheder
 • Bruge LCA-baserede metoder til at analysere miljøpåvirkningerne af produkter, services og forretningsmodeller
 • Lave analyser og vurderinger til EU-Kommissionen, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og andre til deres arbejde med at skabe lovmæssige rammer for og incitamenter til den grønne omstilling
 • Være med til at få den grønne omstilling og bæredygtighed til at blive til virkelighed
 • Være med til at udvikle Viegand Maagøes ydelser til kunderne.

Du vil indgå i vores bæredygtighedsteam og bidrage til teamets forretningsmæssige og faglige udvikling. Du vil også indgå i tværfaglige projekter, og du kan forvente kortere rejser.

Vi er

Et konsulenthus, der hjælper vores kunder med at skabe grøn omstilling – meget i Danmark og EU, men også i USA, Mexico, Indonesien og mange flere steder.

Viegand Maagøe er central for den grønne omstilling i Danmark og EU. Vi arbejder blandt andet for store producerende virksomheder som Arla og CP Kelco med at gøre produktionen grønnere; for Energistyrelsen med at få det grønne budskab ud gennem SparEnergi.dk; for EU-Kommissionen med at skabe det analytiske grundlag for ecodesign-lovkrav for energiforbrug og cirkulær økonomi for produkter fx servere og elmotorer; for Miljøstyrelsen med offentlige grønne indkøb og dertil strategiarbejde på højt niveau for en række virksomheder. Og meget mere for mange flere kunder.

Vi er 60 konsulenter i København og Aarhus, der arbejder i hele verden, dog primært fra Danmark.

Vi arbejder selvstændigt og fleksibelt i et professionelt miljø fyldt med humor og selvironi, hvor vi lægger vægt på, at der skal være plads til alle. Vi har fokus på faglig og personlig udvikling, og vores kultur er i høj grad bygget på åben dialog og fælles opgaveløsning på tværs af teams og niveauer. Fælles er, at vi alle brænder for grøn omstilling og bæredygtighed.

Praktisk

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, så kontakt: Chef for bæredygtighed Annette Gydesen: +45 31 75 17 06, ag@viegandmaagoe.dk eller chefrådgiver i bæredygtighed Mette Rames +45 31 75 17 13.

Vi skal have din ansøgning og CV inkl. evt. bilag snarest og senest mandag den 20. august 2021job@viegandmaagoe.dk.

Ansættelse forventes med start i løbet af efteråret 2021, eller hurtigst muligt.

Vi indkalder løbende til samtaler. Vi glæder os til at høre fra dig!

Vil du vide mere om stillingen?

Annette Gydesen

Partner, Chef for Bæredygtighed, Civilingeniør

Mobil: +45 31 75 17 06