Vil du være med til at hjælpe virksomheder med deres grønne omstilling og mindske deres miljøpåvirkninger, så læs med her. Klima- og bæredygtighed står højt på dagsordenen i den private og offentlige sektor, og vi søger derfor en ekspert indenfor arbejdet med LCA og CO2-beregninger af produkter og services i enten København eller Hinnerup.

Du er

Fagligt stærkt funderet og har en analytisk tilgang til dine opgaver, er struktureret, selvstændig og initiativrig. Du har et indgående kendskab til udfordringerne i forbindelse med udførelse af livscyklusanalyser, og de metodemæssige overvejelser og systemafgrænsninger, der ligger bag. Du har stærke analytiske kompetencer, og du har blik for at omsætte viden og resultater til strategier og anbefalinger, som giver værdi for kunden. Du har en videregående uddannelse som civilingeniør, cand.scient, eller anden relevant uddannelse på kandidatniveau.

Du har mindst 5 års erfaring fra relevant arbejde med livscyklusanalyser, herunder:

  • Livscyklusanalyser, enten fulde LCA’er eller versioner heraf, fx hotspot screeninger og CO­2 footprint beregninger
  • Indgående viden om metodemæssige overvejelser og konsekvenser ved metodevalg i LCA
  • Modellering i Simapro samt kendskab til data og faldgruber i databaser som Ecoinvent og Exiobase
  • Designstrategier for produkter, services og/eller forretningsmodeller for at mindske miljøpåvirkningen
  • Eventuelt erfaring med brug af ISO ISO14040 og ISO14044, men det er ikke et krav.

Du trives med at udvikle innovative løsninger på udfordrende problemstillinger i tæt samarbejde med kollegaer og kunder. Du er god til at kommunikere resultater på en intuitiv måde for interessenter og beslutningstagere.

I jobbet skal du bl.a.

  • Være med i projekter, hvor der udarbejdes fulde livscyklus analyser / CO2-beregninger, samt bruges LCA-baserede metoder til at analysere miljøpåvirkningerne af produkter, services og forretningsmodeller
  • Være sparringspartner for yngre LCA-kollegaer, og bidrage til den faglige udvikling i teamet på LCA-området
  • Være med til at udvikle forretningen, skabe relation til kunderne, og skaffe opgaver indenfor LCA-området bl.a. i synergi med de andre ydelser, vi tilbyder.

Du vil indgå i vores bæredygtighedsteam og få stor indflydelse på teamets forretningsmæssige og faglige udvikling. Du kan også forvente i høj grad at indgå i tværfaglige projekter med de andre afdelinger i huset, da det er et kendetegn for måden, vi arbejder på.

Vi er

Et konsulenthus, der hjælper vores kunder med at skabe grøn omstilling. Vi arbejder inden for en række forskellige områder med både strategi og implementering, udarbejdelse af klimastrategier, finansieringsløsninger, produktmærkning, kommunikation, adfærd og digitale løsninger. Vi er 69 konsulenter i København og Århus, der arbejder i hele verden, dog primært fra Danmark.

Vi arbejder selvstændigt og fleksibelt i et professionelt miljø fyldt med humor og selvironi, hvor vi lægger vægt på, at der skal være plads til alle. Der er god mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt, og vores kultur er i høj grad bygget på åben dialog og fælles opgaveløsning på tværs af teams og niveauer. Sådan tror vi, at vi bedst gør hinanden og vores kunder bedre hele tiden.

Vi forhandler løn og ansættelsesvilkår individuelt og efter kvalifikationer, og vi har som udgangspunkt flekstid og mulighed for hjemmearbejde.

Praktisk

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kontakt afdelingsleder i bæredygtighed Mette Rames +45 31 75 17 13, mra@viegandmaagoe.dk.

Ansøgning og CV inkl. evt. bilag sendes til job@viegandmaagoe.dk. Vi indkalder løbende til samtaler fra februar 2022, med henblik på ansættelse snarest muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kontakt afdelingsleder i bæredygtighed

Mette Rames

Afdelingsleder, Seniorprojektleder, Civilingeniør

Mobil: +45 31 75 17 13

Data og analyser

Ekspertviden sikrer grøn omstilling og cirkulære produkter

Med et solidt fagligt grundlag og stakeholderinvolvering har Viegand Maagøe gjort forarbejdet for krav om ecodesign og energimærkning af produkter i EU.

Læs om casen