Vil du være med til at hjælpe virksomheder, kommuner og regioner med grøn omstilling? Vi søger eksperter inden for en eller flere af områderne: LCA, Carbon footprint, CO2-regnskaber og cirkulær økonomi.

Du er

Fagligt stærkt funderet og har en analytisk tilgang til dine opgaver:

 • Du er struktureret, selvstændig og initiativrig
 • Du har et indgående kendskab til udfordringerne i forbindelse med grøn omstilling hos enten virksomheder eller i den offentlige sektor
 • Du har stærke analytiske kompetencer, og du har blik for at omsætte viden og resultater til strategier og anbefalinger, som giver værdi for kunden
 • Du har en videregående uddannelse som civilingeniør, cand.scient eller lignendeDu har mindst 5 års erfaring fra relevant arbejde som dataindsamling, analyse og formidling inden for minimum ét af følgende områder:
  – CO2-beregninger og klima, gerne med kendskab til GHG-protokollen og SBT
  – Livscyklusanalyser, enten fulde LCA’er eller versioner heraf
  – Cirkulær økonomi og cirkulære forretningsmodeller
 • Du har projektledelseserfaring fra projekter om grøn omstilling og/eller klimaregnskaber inden for den private eller offentlige sektorDu trives med at udvikle innovative løsninger på udfordrende problemstillinger i tæt samarbejde med kollegaer og kunder
 • Du er god til at kommunikere resultater på en intuitiv måde for interessenter og beslutningstagere

I jobbet skal du bl.a.

 • Være projektleder for private og offentlige projekter
 • Udarbejde klimaregnskaber og scenarier for virksomheder, kommuner og regioner
 • Udarbejde cirkulære forretningsmodeller i samarbejde med virksomheder
 • Bruge LCA-baserede metoder til at analysere miljøpåvirkningerne af produkter, services og forretningsmodeller
 • Skabe unikke relationer til vores kunder
 • Medvirke i markedsudvikling, herunder tilbudsskrivning

Du vil indgå i vores bæredygtighedsteam og bidrage til teamets forretningsmæssige og faglige udvikling. Du vil også indgå i tværfaglige projekter i huset, og du kan forvente kortere rejser.

Vi er

Et konsulenthus, der hjælper vores kunder med at skabe grøn omstilling.

Vi arbejder inden for en række forskellige områder med både strategi og implementering, udarbejdelse af klimastrategier, finansieringsløsninger, produktmærkning, kommunikation, adfærd og digitale løsninger.

Vi er 60 konsulenter i København og Aarhus, der arbejder i hele verden, dog primært fra Danmark.

Vi arbejder selvstændigt og fleksibelt i et professionelt miljø fyldt med humor og selvironi, hvor vi lægger vægt på at der skal være plads til alle. Der er god mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt, og vores kultur er i høj grad bygget på åben dialog og fælles opgaveløsning på tværs af teams og niveauer.

Vi forhandler løn og ansættelsesvilkår individuelt og efter kvalifikationer, og har som udgangspunkt flekstid.

Praktisk

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, så kontakt: Chef for bæredygtighed Annette Gydesen: +45 31 75 17 06, ag@viegandmaagoe.dk eller chefrådgiver i bæredygtighed Mette Rames +45 31 75 17 13.

Vi skal have din ansøgning og CV inkl. evt. bilag snarest og senest fredag den 25. juni 2021job@viegandmaagoe.dk.

Ansættelse forventes med start 1. september 2021.

Vi indkalder løbende til samtaler. Vi glæder os til at høre fra dig!

Vil du vide mere om stillingen?

Annette Gydesen

Partner, Chef for Bæredygtighed, Civilingeniør

Mobil: +45 31 75 17 06