Industri

Vi søger projektledere og rådgivere som vil være med til at præge den grønne omstilling og udvikle forretningsområdet ”Bæredygtig Energi”

Kan du sætte din viden og dine kompetencer i spil over for kunder, så vi tilfører værdi? Vil du være med til at skubbe på den grønne omstilling nationalt og internationalt? Vil du være med til at udvikle et forretningsområde i Viegand Maagøe? – Så læs med her.

I takt med den rivende udvikling inden for den grønne omstilling oplever vi en stor efterspørgsel for vores helhedsorienterede rådgivningsydelser. Derfor leder vi efter en erfaren seniorrådgiver/-projektleder og en yngre ingeniør med nogle få års erfaring som konsulenter til forretningsområdet ”Bæredygtig Energi” på et af vores kontorer i København og Århus.

Bæredygtig Energi er et forretningsområde, som varetager strategisk rådgivning og projekt-/bygherreledelse i forbindelse med produktion og distribution af bæredygtig energi, f.eks. biomasserestprodukter fra industrien, pyrolyse af biomasse, biogas, varmegenvinding fra industri til fjernvarme og waste-to-energy.

Erfaren seniorrådgiver +10 års erfaring

Om dig

 • Du er fagligt stærkt funderet og har en baggrund fra rådgiverbranchen, forsynings- og energisektoren eller måske fra en anlægsleverandør til energisektoren
 • Du er selvstændig og initiativrig og kan på egen hånd varetage strategisk rådgivning af kunder på ledelsesniveau
 • Du har et indgående kendskab til forskellige former for energiproduktion inden for den grønne omstilling (f.eks. biomasse, affaldsforbrænding, biogas, bioforgasning, varmepumper, sol, vind og fjernvarme)
 • Du mestrer projektledelse af både små og store projekter, gerne på projektdirektørniveau
 • Du er i stand til at forestå strategisk rådgivning af vores kunder, herunder at udarbejde og præsentere business cases, feasibility-studier, mv. men også at bistå med projektimplementering frem til idriftsættelse
 • Du trives med at udvikle nye projekter og tænke innovativt i tæt samarbejde med kollegaer og vores kunder, ligesom du trives med at være en medspiller i udviklingen af et forretningsområde i vækst
 • Du har et stærkt netværk, som du kan bringe i spil i forbindelse med nye opgaver og løsning af eksisterende
 • Du har meget gerne viden om nye teknologier som PtX, CCS/CCU, pyrolyse, mv.
 • Du er ikke bange for udfordringer og for at have mange bolde i luften
 • Du er en stærk kommunikator

Om jobbet

Dine opgaver vil blandt andet være:

 • Bygherreledelse og projektledelse på offentlige og private energiprojekter, nationalt såvel som internationalt
 • Udvikling og gennemførsel af energiprojekter
 • Strategisk og økonomisk evaluering af energiprojekter
 • Bistand i forbindelse med salg og markedsføring

Du vil indgå i vores Industriteam og bliver en vigtig del af udviklingen af forretningsområdet ”Bæredygtig Energi”, men vil i perioder også kunne arbejde med energi i deciderede industriprojekter (varmegenvinding, elektrificering, mv.).

Du kan forvente rejser af kortere varighed, da vi har kunder i hele verden.

Yngre ingeniør 2-5 års erfaring

Om dig

 • Du er fagligt stærkt funderet, analytisk, struktureret, selvstændig og initiativrig
 • Du har et godt teoretisk kendskab til termodynamik og energiproduktion
 • Du har praktisk kendskab til forskellige former for energiproduktion og har f.eks. arbejdet med energiproduktion baseret på biomasse, produktion af biogas, affaldsforbrænding, distribution af el- og varme, el.lign. hos interesseorganisation, rådgiver, anlægsleverandør el.lign.
 • Du har meget gerne viden om nye/innovative teknologier som PtX, CCS/CCU, pyrolyse, forgasning. mv.

Om jobbet

Dine opgaver vil blandt andet være:

 • Deltagelse i projekter fra de første ideer til idriftsættelse
 • Projektleder på mindre projekter
 • Gennemførsel af energitekniske analyser og udredninger
 • Strategisk og økonomisk evaluering af projekter
 • Udvikling af værktøjer, markedsføring mv.

Du vil indgå i vores Industriteam og bliver en vigtig del af udviklingen af forretningsområdet ”Bæredygtig Energi”, men vil i perioder også kunne arbejde med energi i deciderede industriprojekter (varmegenvinding, elektrificering, mv.).

Du kan forvente rejser af kortere varighed, da vi har kunder i hele verden.

Hvem er vi?

Vi er et konsulenthus i rivende udvikling med fokus på at hjælpe vores kunder med at arbejde mere bæredygtigt, ressourceeffektivt og energirigtigt. Vi arbejder i hele verden og hjælper nogle af de største nationale og internationale organisationer – både i offentligt og privat regi – med løsninger, der skaber ægte forandring og ændrer adfærd, så vores kunder og samfundet tilføres værdi.

Vi rådgiver strategisk og helhedsorienteret og insisterer på at gennemføre løsninger i praksis, fordi vi mener, at den gode rådgivning kræver viden om virkeligheden. Derfor møder du os på byggepladsen, på fabriksgulvet, i EU-kommissionen, i bestyrelseslokalet, på borgermøder, hos den lokale redaktør og til konferencen med ministeren.

Vi arbejder selvstændigt og fleksibelt i et professionelt og dynamisk miljø fyldt med humor og selvironi. Vi forhandler løn og ansættelsesvilkår individuelt og efter kvalifikationer.

Vi arbejder i Danmark såvel som internationalt, f.eks. i Sverige og Mexico hvor vi arbejder med bæredygtighed og energi for store multinationale firmaer.
Vi er ca. 70 konsulenter, der arbejder fra kontorer i København og Hinnerup ved Århus.

Din ansøgning

Hvis du har spørgsmål til stillingerne, så kontakt:

Niels Jakobsen, Chefrådgiver for Bæredygtig Energi, tlf. 51 51 96 42 eller e-mail nja@vmas.dk.

eller

Fridolin Müller Holm, Chef for Industri, tlf. 31 75 17 14 eller e-mail fmh@vmas.dk.

Send din ansøgning og CV til job@viegandmaagoe.dk. Vi indkalder løbende til samtaler.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Niels Jakobsen Viegand Maagøe

Niels Jakobsen

Chefrådgiver, Ingeniør

Mobil: +45 51 51 96 42

Data og analyser
dupont biomasse

Stor symbioseløsning med biomasse hos DuPont i Grindsted

Viegand Maagøe har hjulpet DuPont med at planlægge omlægning af energiforsyning til biomasse og herunder udnytte restvarme til fjernvarmeformål.

Læs om casen