klimaklar servicevirksomhed

Vi er stolte over at stå for forløbet Klimaklar Servicevirksomhed sammen med Jakob Scharff og Lasse Hangaard i DI Services.

Er din virksomhed en servicevirksomhed så tjek forløbet ud. I forløbet får du udregnet jeres klimaregnskab, gennemgår mulige tiltag, får overblik over målsætninger ift. Science Based Targets initiative og får anbefalinger til hvordan du kommunikerer på klimaområdet uden at falde i #greenwashing fælden.

Hvad er Klimaklar Servicevirksomhed?

Klimaklar Servicevirksomhed er et skræddersyet rådgivningsforløb, der skal være med til accelerere grøn omstilling og CO2-reduktion blandt Dansk Industris servicevirksomheder.

Klimaklar Servicevirksomhed bygger på fælles workshops og individuel sparring, der skal give servicevirksomheder konkrete redskaber til at imødegå den grønne omstilling, og samtidig fremme den positive fortælling om servicevirksomheders rolle i den grønne omstilling og det danske samfund. Klimaklar Servicevirksomhed bygger videre på erfaringer fra Klimaklar SMV, som Industriens Fond og Dansk Industri står bag.

DI Service samarbejder med klimarådgiverne Viegand Maagøe om rådgivningsforløbet. Viegand Maagøe er eksperter indenfor teknisk rådgivning om energioptimering og bæredygtige initiativer, herunder CO2-reduktion i danske servicevirksomheder.

Klimaklar Servicevirksomhed er et gratis rådgivningsforløb. Virksomheden skal dog være forberedt på at afse ca. 50 timer ved siden af workshops og den individuelle sparring til at indsamle data for at udarbejde sine CO2-regnskaber. Virksomheden skal derudover være villig til at bidrage til vidensdeling i rådgivningsforløbet samt dele erfaringer og oplevelser om rådgivningsforløbet på DI Services sociale platforme.

Tilmeld dig forløbet

Er du interesseret i at deltage, beder vi dig udfylde en meget kort tilmeldingsformular, der hjælper os med at blive klogere på din virksomhed.

Klimaklar Servicevirksomhed er et gratis rådgivningsforløb, men virksomheder, som tilmelder sig, er forpligtet til:

  • Virksomheden skal være villig til at bidrage til vidensdeling i rådgivningsforløbet samt dele erfaringer og oplevelser om rådgivningsforløbet på DI Services sociale platforme (afstemmes nærmere).
  • Virksomheden skal derudover være forberedt på at afse ca. 50 timer ved siden af workshops og den individuelle sparring til at indsamle data for at udarbejde sine CO2-regnskaber
  • Det er en forudsætning, at virksomheden er en del af branchefællesskabet DI Service for at deltage i programmet.

Det bemærkes, at der alene er 40 pladser til rådgivningsforløbet. Der uddeles pladser baseret på først-til-mølle princippet.

Tilmeld dig her