Fridolin Müller Holm

Partner, Chef for Industri
Civilingeniør

  København, Danmark

Kontakt:

+45 31 75 17 14
fmh@viegandmaagoe.dk
LinkedIn

Om Fridolin

Fridolin arbejder med energirådgivning til industrivirksomheder fra proces til forsyningsanlæg, energiscreening, cost-benefit-analyser og vand- og energioptimering. Stort set hele al fritid går med at drive storfamilie; han har 4 børn.