Søren Steensen

Rådgiver
Grafisk designer

  København, Danmark

Kontakt:

+45 22 55 45 28
sst@viegandmaagoe.dk
LinkedIn

Om Søren

Søren arbejder over en bred kam med alle typer grafisk og digitalt design. I fritiden lægger han computeren væk og arbejder med tryk af træsnit, monotypier og ætsninger.