plastikviden plastik viegand maagøe

Hvordan sænker vi miljøbelastningen fra plastik – og hvad kan du selv gøre? Viegand Maagøe har for Miljøstyrelsen bygget plastikviden.dk, der samler viden og forbrugerinformation om plastik.

Plastik er dårligt. Eller er det?

Et voksende fokus på plastik fra blandt andet medier, NGO’er og interesseorganisationer har medført en eksplosion i antallet af medieomtaler og opslag på sociale medier om plastik.

Miljøstyrelsen har nu taget initiativ til at samle viden og forbrugerinformation om plastik på den nye portal Plastikviden.dk, der henvender sig til både borgere, erhvervsliv og myndigheder.

Test dig selv: Hvor grønt er dit plastikliv?

Portalen og den digitale løsning er designet og udviklet af Viegand Maagøe for Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen.

En særlig feature er en test, hvor du kan blive klogere på din egen omgang med plastik. Gennem 10 spørgsmål om plastik i hverdagen kan du finde ud af, hvordan du får en mere bæredygtig plastikbrug.

plastikviden plastik nationale plastikcenter viegand maagøe

Mindre belastning af miljø og klima

Plastikviden.dk udbreder eksisterende viden, men publicerer også ny viden. Det skal blandt andet føre til et mere bæredygtigt plastikforbrug.

Vi har kombineret vores store erfaring med webformidling og dybe viden om plastik og genanvendelse til at skabe et let og tilgængeligt site. Målet er at gøre det nemt for borgere, virksomheder og organisationer at bruge sitets indhold i deres hverdag, så vores forbrug af plastik bliver mere bæredygtigt og cirkulært, siger Marianne Hartz Thomas, der er chef for kommunikation og digitale løsninger i Viegand Maagøe.

Plastikviden.dk samler viden om plastikkens vej fra råvare til genbrug og genanvendelse. Viegand Maagøe har til brug for sitet digitaliseret en stor mængde viden om plastik og vil i samarbejde med Miljøstyrelsen tilføje nyt indhold løbende over de kommende år.

Besøg plastikviden.dk

Læs mere om udviklingen af plastikviden.dk