EU’s direktiv om bæredygtigheds-rapportering er på plads i dansk lov – og hvad så nu?

CSRD

EU’s nye direktiv om bæredygtighedsrapportering er vedtaget og bliver implementeret i dansk lovgivning. Læs hvordan det påvirker danske virksomheder, og hvilke skridt de skal tage for at overholde de omfattende rapporteringskrav.

Den længe ventede implementering af EU’s direktiv om bæredygtighed (Corporate Sustainability Reporting Directive) er nu på plads. Lovforslaget blev formelt vedtaget i Folketinget torsdag d. 2. maj 2024 og medfører ændringer til årsregnskabsloven og revisorloven.

Loven træder i kraft fra 1. juni 2024, og virksomhederne bliver omfattet efter en trinvis indfasning. Kravene er omfattende og favner bl.a. det strategiske arbejde med bæredygtighed og en indgående vurdering af virksomhedens påvirkning på omverdenen samt omverdenens påvirkning på virksomheden. Bæredygtighedsrapporteringen skal indgå som en del af årsrapporten og er samtidig underlagt krav om revisorerklæring med begrænset sikkerhed.

Læs mere om hvordan I griber det an i vores artikel om CSRD

Pernille Yding Fredslund er ny partner i Viegand Maagøe

Ny partner i Viegand Maagøe

Pernille Yding Fredslund er chef for Viegand Maagøes digitale team og skal som en del af partnergruppen være med til at styrke indsatsen på det digitale område.

Pernille Yding Fredslund er blevet partner i Viegand Maagøe. Hun er chef for den digitale afdeling, som hun har stået i spidsen for, siden den blev etableret i 2022.

”Det føles stort at mærke den tillid, det er at blive partner i en virksomhed med et stærkt ’purpose’, og som er i en rivende udvikling og med helt fremme, når det gælder rådgivning og grøn omstilling,” siger hun.

Administrerende direktør og partner Søren Eriksen ser tilføjelsen af Pernille Yding Fredslund som en helt oplagt tilføjelse til partnerkredsen.

”Pernille kommer med en digital dagsorden, der er helt afgørende for vores virksomhedsstrategi i de kommende år, og hun og teamet omkring hende har allerede vist, hvor stort potentiale der ligger på området. Hun har på rekordtid udviklet og sat en retning for vores digitale indsats og sammen med sit team forstærket vores kompetencer på området betragteligt. Det styrker både vores forretning og evne til at løse endnu flere typer af opgaver for private og offentlige kunder,” siger han.

Digital tværfaglighed

Viegand Maagøe har siden etableringen varetaget digitaliseringsprojekter for kunder i ind- og udland, men indsatsen blev for alvor strømlinet med etableringen af den digitale afdeling, der i dag både selv driver og bidrager til en lang række tværfaglige projekter.

For Pernille Yding Fredslund er det et klart billede på, at digitale løsninger har potentialet til at være den stærkeste accelerator for den grønne omstilling.

”Digitalisering understøtter og effektiviserer vores arbejde på mange måder. Brugervenlige værktøjer tillader os at udbrede viden og kompetencer med færre midler og hjælpe endnu flere med en aktiv klimaindsats. Teknologi hjælper os til overblik over store mængder data og finde mønstre, der ellers ville kræve stor indsats at opdage. Det gør, at vi kan kvalificere vores indsigt og rådgivning og hjælpe med til at effektivisere den grønne omstilling,” siger hun.

Pernille Yding Fredslund har været i Viegand Maagøe ad 2 omgange. Første ansættelse var i 2011-2012, og i 2022 vendte hun tilbage efter en årrække med ansættelse i andre virksomheder.

Læs portrættet: Pernille trådte sine barnesko i Zambia, elsker digte og var med til at udvikle Danmarks første musikstreamingtjeneste

Viegand Maagøe lancerer digitalt værktøj til dybdegående ESG-rapportering

ESG Navigator

Et nyt digitalt værktøj går i dybden med ESG-rapportering på en overskuelig måde. ESG-eksperterne, Viegand Maagøe, står bag værktøjet ESG Navigator, der skal hjælpe virksomheder med at leve op til de voksende krav og forventninger til ESG-rapportering.

Det nye værktøj, ESG Navigator, er en direkte forlængelse af Viegand Maagøes ESG-ydelser i en forening af digitalt værktøj, som brugerne selv kan betjene, og medfølgende rettidig rådgivning. Værktøjet skal hjælpe SMV’er med at få kortlagt deres interessenter, få overblik over de væsentligste bæredygtighedsemner i deres forretning for at kunne rapportere på det, der faktisk er vigtigt.

”ESG Navigator rummer meget af det, vi i forvejen er eksperter i hos Viegand Maagøe. Her er det bare gjort let tilgængeligt, så brugerne får en helt lavpraktisk tilgang til deres arbejde med ESG. Et arbejde, der for mange er nyt og opleves som enormt kompliceret. Men det behøver det ikke at være,” siger adm. direktør, Søren Eriksen.

ESG er på kort tid blevet et vigtigt element i virksomhedernes daglige drift og ledelse. Blandt andet pga. EU’s CSRD-direktiv, der stiller krav til virksomheders rapportering på ESG. Derfor er ESG Navigator også bygget op omkring direktivets standarder og målepunkter. Værktøjet guider brugerne sikkert igennem en grundig foranalyse, over den dobbelte væsentlighedsanalyse og videre til rapportering og strategi.

Det kan kun betale sig at gå op i ESG

Selvom det i første omgang kun er de største europæiske virksomheder, der er direkte underlagt kravene, kan alle virksomheder styrke deres position ved at begynde at kortlægge og rapportere på deres ESG. Det vil være nødvendigt for at følge med markedet og styrke sin forretning.

”De virksomheder, der ikke tager ESG alvorligt, er her måske ikke om 2-5-10 år. Der vil ikke kun blive stillet krav til dem fra deres samarbejdspartnere, men fra hele værdikæden og alle interessenter. Det vil simpelthen være en dårlig forretning ikke at komme i gang med det strategiske arbejde med det samme,” siger Søren Eriksen.

For mange virksomheder kan det dog kræve både oprustning og opkvalificering at finde rundt i de nye lovkrav. Det er her, ESG Navigator kommer virksomhederne til undsætning, og gør det manuelle arbejde mere overskueligt og mindre ressourcekrævende uden at gå på kompromis med substansen.

Læs mere om ESG Navigator her:

esg-navigator.dk

Indlæs flere nyheder