Stort EU-møde blev digitalt med rekordfart

digitale møder møde eu europa corona skype

Viegand Maagøe havde inviteret til EU-stakeholdermøde om energieffektivisering af kølecontainere. Så kom coronakrisen, og på to dage blev et mødelokale i Bruxelles skiftet ud med en digital løsning, og dagsordenen gennemført som planlagt.

Viegand Maagøe arbejder for EU-Kommissionen på et projekt, som handler om at forbedre energieffektiviteten i nye kølecontainere gennem ecodesign-lovkrav.

I starten af marts var der inviteret til stakeholdermøde, hvor containerindustrien og andre interessenter skulle komme med deres input til arbejdet. En hel dag med 20 deltagere fra flere lande i Europa, og der var booket et mødelokale i Bruxelles.

Da coronakrisen kom, måtte Viegand Maagøe rykke hurtigt:

“To dage før vores møde meldte EU-Kommissionen ud, at alle fysiske møder var aflyst. Heldigvis har vi god erfaring med digitale møder, så vi foreslog EU-Kommissionen at holde det digitalt, hvilket de accepterede. Mødet gik over al forventning, og alle deltagerne fik mulighed for at give deres input,” siger Jan Viegand, partner i Viegand Maagøe.

Hele mødet blev afviklet som planlagt, og Jan Viegand ser et klart potentiale i at holde fast i digitale møder, også når coronakrisen er drevet over:

“Vi har mange kunder fordelt over hele Danmark og ganske mange internationale projekter. Digitale møder gør det nemmere at mødes oftere. På den måde kan vi forbedre relationen og sikre fremdrift uden at rejse. Det giver rigtig god mening – i hvert fald for en del af møderne”.

I de seneste tre uger har Viegand Maagøe på samme måde som mange andre virksomheder og det offentlige gennemført en lang række digitale møder og konferencer. Vi forbedrer løbende vores løsninger og hjælper kunderne med at skabe resultater og engagement på en effektiv måde, selvom man lige for tiden ikke kan mødes fysisk.

Jan Viegands 3 gode råd til digitale møder:

  • Få styr på teknikken – der er mange digitale mødeløsninger. Find et system, som passer til jeres behov, og hold fast i det. Lav eventuelt en test inden, eller bed deltagerne om at logge ind 10-15 minutter før mødet, så der er tid til at fikse småproblemer
  • Udpeg en mødeleder uden andre opgaver – især større digitale møder stiller store krav til mødeledelsen. Der er brug for en dedikeret mødeleder, som styrer talerækken og dagsordenen. Det kan være forskellen mellem et godt møde og fuldstændigt kaos
  • Husk, at der er mennesker i den anden ende – brug både lyd og billede, hvis det overhovedet er muligt for at få den bedst mulige kontakt. Slå mikrofonen fra, når du ikke taler, og brug chatfunktion for at bede om ordet.

Ny portal guider til bæredygtig plastikbrug

plastikviden plastik viegand maagøe

Hvordan sænker vi miljøbelastningen fra plastik – og hvad kan du selv gøre? Viegand Maagøe har for Miljøstyrelsen bygget plastikviden.dk, der samler viden og forbrugerinformation om plastik.

Plastik er dårligt. Eller er det?

Et voksende fokus på plastik fra blandt andet medier, NGO’er og interesseorganisationer har medført en eksplosion i antallet af medieomtaler og opslag på sociale medier om plastik.

Miljøstyrelsen har nu taget initiativ til at samle viden og forbrugerinformation om plastik på den nye portal Plastikviden.dk, der henvender sig til både borgere, erhvervsliv og myndigheder.

Test dig selv: Hvor grønt er dit plastikliv?

Portalen og den digitale løsning er designet og udviklet af Viegand Maagøe for Det Nationale Plastikcenter i Miljøstyrelsen.

En særlig feature er en test, hvor du kan blive klogere på din egen omgang med plastik. Gennem 10 spørgsmål om plastik i hverdagen kan du finde ud af, hvordan du får en mere bæredygtig plastikbrug.

plastikviden plastik nationale plastikcenter viegand maagøe

Mindre belastning af miljø og klima

Plastikviden.dk udbreder eksisterende viden, men publicerer også ny viden. Det skal blandt andet føre til et mere bæredygtigt plastikforbrug.

Vi har kombineret vores store erfaring med webformidling og dybe viden om plastik og genanvendelse til at skabe et let og tilgængeligt site. Målet er at gøre det nemt for borgere, virksomheder og organisationer at bruge sitets indhold i deres hverdag, så vores forbrug af plastik bliver mere bæredygtigt og cirkulært, siger Marianne Hartz Thomas, der er chef for kommunikation og digitale løsninger i Viegand Maagøe.

Plastikviden.dk samler viden om plastikkens vej fra råvare til genbrug og genanvendelse. Viegand Maagøe har til brug for sitet digitaliseret en stor mængde viden om plastik og vil i samarbejde med Miljøstyrelsen tilføje nyt indhold løbende over de kommende år.

Besøg plastikviden.dk

Læs mere om udviklingen af plastikviden.dk

Viegand Maagøe validerer anbefalinger fra 4 klimapartnerskaber

klimaråd rapport klimapartnerskaber viegand maagøe

I sidste uge afleverede Regeringens 13 klimapartnerskaber deres anbefalinger. Viegand Maagøe har valideret indholdet i 4 af de 13 rapporter og gennemskrevet og layoutet en femte.

Regeringen etablerede i november 2019 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet. Formålet med de 13 partnerskaber var at komme med anbefalinger til, hvordan danske virksomheder på tværs af en lang række brancher kan bidrage til at nå CO2-reduktionsmålet på 70 % i 2030.

Nu har de 13 partnerskaber afleveret deres rapporter, og Viegand Maagøe har hjulpet 4 partnerskaber med at validere og præcisere anbefalingerne:

“Via Dansk Erhverv bad de fire partnerskaber os om at lave et såkaldt ”review”, dvs. en ekstra kvalitetssikring, af deres arbejde. Det har været en intens proces, som vi er meget glade for at have bidraget til,” siger Søren Eriksen, adm. direktør i Viegand Maagøe.

Viegand Maagøe har bidraget til disse fem klimapartnerskaber:

  • Bygge- og anlægssektoren – gennemskrivning og layout
  • Handel
  • Landtransport og logistik
  • Life Science og biotek
  • Service, it og rådgivning.

Der er masser af ambitioner og stor forskellighed i forslagene fra de fem partnerskaber, og Søren Eriksen ser nogle klare tendenser på tværs af rapporterne:

”Cirkulær økonomi, grønne indkøb, bæredygtig transport, udnyttelse af overskudsvarme og mere dataanalyse og digitalisering. Det er indsatser, som flere brancher ser et stort reduktionspotentiale i. Heldigvis matcher det Viegand Maagøes kompetencer ganske fint, og vi glæder os til at hjælpe virksomhederne med at realisere de markante CO2-reduktioner, som er skitseret i rapporterne,” slutter Søren Eriksen.

Find alle 13 rapporter fra klimapartnerskaberne på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside.


Indlæs flere nyheder