Viegand Maagøe validerer anbefalinger fra 4 klimapartnerskaber

klimaråd rapport klimapartnerskaber viegand maagøe

I sidste uge afleverede Regeringens 13 klimapartnerskaber deres anbefalinger. Viegand Maagøe har valideret indholdet i 4 af de 13 rapporter og gennemskrevet og layoutet en femte.

Regeringen etablerede i november 2019 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet. Formålet med de 13 partnerskaber var at komme med anbefalinger til, hvordan danske virksomheder på tværs af en lang række brancher kan bidrage til at nå CO2-reduktionsmålet på 70 % i 2030.

Nu har de 13 partnerskaber afleveret deres rapporter, og Viegand Maagøe har hjulpet 4 partnerskaber med at validere og præcisere anbefalingerne:

“Via Dansk Erhverv bad de fire partnerskaber os om at lave et såkaldt ”review”, dvs. en ekstra kvalitetssikring, af deres arbejde. Det har været en intens proces, som vi er meget glade for at have bidraget til,” siger Søren Eriksen, adm. direktør i Viegand Maagøe.

Viegand Maagøe har bidraget til disse fem klimapartnerskaber:

  • Bygge- og anlægssektoren – gennemskrivning og layout
  • Handel
  • Landtransport og logistik
  • Life Science og biotek
  • Service, it og rådgivning.

Der er masser af ambitioner og stor forskellighed i forslagene fra de fem partnerskaber, og Søren Eriksen ser nogle klare tendenser på tværs af rapporterne:

”Cirkulær økonomi, grønne indkøb, bæredygtig transport, udnyttelse af overskudsvarme og mere dataanalyse og digitalisering. Det er indsatser, som flere brancher ser et stort reduktionspotentiale i. Heldigvis matcher det Viegand Maagøes kompetencer ganske fint, og vi glæder os til at hjælpe virksomhederne med at realisere de markante CO2-reduktioner, som er skitseret i rapporterne,” slutter Søren Eriksen.

Find alle 13 rapporter fra klimapartnerskaberne på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside.

Corona i Danmark: Viegand Maagøe fortsætter arbejdet

Viegand Maagøe vil også de næste 14 dage løse opgaver for kunder og fremme grøn omstilling inden for Sundhedsstyrelsens corona-anbefalinger.

(Opdateres, hvis situationen ændrer sig)
Viegand Maagøe arbejder på mange fronter for den grønne omstilling i Danmark og internationalt. De næste 2 uger gør vi det dog primært hjemmefra som følge af myndighedernes udmeldinger 11/3 om forholdsregler ift. coronavirus.

Vores konsulenter har alt udstyr og adgange til at kunne løse opgaver både fra kontoret og andre lokaliteter. De er tilgængelige på mail, Skype og telefon og står til rådighed, i det omfang opgaverne kræver det, og kunderne ønsker det.

Sådan fanger du os
Vi vil gøre vores til, at vi også de næste 14 dage holder dampen oppe – selvfølgelig mens vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at vide mere om, hvordan vi kan skabe grøn omstilling for dig, så tag fat i vores direktør Søren Eriksen på 20 20 24 54 – eller din daglige kontaktperson hos Viegand Maagøe.

De bedste ønsker om, at alle kommer godt igennem de næste par uger, så vi sammen kan fortsætte de vigtige opgaver for den grønne omstilling.

Alle os fra VM

Klimarådet og Viegand Maagøe viser vej til 70 %-reduktion

klimaråd rapport klimapartnerskaber viegand maagøe

Klimarådets nye rapport viser vejen til at opnå 70 % CO2-reduktion i 2030. Rapporten er blevet til med hjælp fra Viegand Maagøe, der har sat tal på muligheden for et fossilfrit erhvervsliv.

I dag udkom den længe ventede rapport fra Klimarådet: ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion”, der anbefaler retning og tiltag for de næste 10 års klimaindsats i Danmark.

Rapporten er blevet til med bidrag fra Viegand Maagøe, der i 4 arbejdsnotater har beregnet mulighederne for, at dansk erhvervsliv kan gå fra sort til grøn energi.

Konklusionen er, at både industri, handel og service kan være næsten fossilfri i 2030. Det vil give en kæmpe samfundsøkonomisk gevinst, og de fleste investeringer kan foretages med korte til mellemlange tilbagebetalingstider.

Se resumé og konklusion fra de 4 arbejdsnotater her:
Potentialer, omkostninger og virkemidler for ambitiøs grøn omstilling i erhvervet