Viegand Maagøe til indvielse af overskudsvarmeprojekt på CP Kelcos fabrik i Lille Skensved

Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Christian Lilleholt, og Køges Borgmester, Marie Stærke, indviede i dagoverskudsvarmeprojektet på CP Kelcos fabrik i Lille Skensved. Viegand Maagøe har været hovedrådgiver gennem hele projektet, som omdanner overskudsvarme fra fabrikkens processer til grøn energi i form af fjernvarme.

Overskudsvarmeprojektet er et samarbejde mellem producent af fødevareingredienser, CP Kelco, og det fælles kommunale fjernvarmeselskab, VEKS. Ved at omdanne overskudsvarme fra CP Kelcos køletårne til grøn energi i form af fjernvarme, overtager VEKS den grønne overskudsvarme og sender den videre til de lokale fjernvarmekunder.

Viegand Maagøe har været hovedrådgiver fra starten af projektet og frem til indvielsen. Viegand Maagøes rolle har blandt andet været at definere projektet og afregningsforholdende, udvikle det tekniske koncept, udarbejde business casen og køre projektledelsen i alle faser af projektet under realisering og indkøring.

Giver fjernvarme til 2.200 husstande
Projektet betyder blandt andet, at Køge kommune nu modtager fjernvarme, som stammer fra overskudsvarme, genvundet på fabrikken. Overskudsvarmeprojektet alene dækker varmebehovet hos 2.200 husstande, hvilket svarer til ca. 25% af Køge Kommunes samlede fjernvarmeforbrug.

Peter Maagøe Petersen i Børsen

Med forslag om øgede afgifter på salg af overskudsvarme frygter danske virksomheder dårligere vilkår for grøn omstilling. “Hvis virksomheder ikke må have et overskud på at sælge overskudsvarme, vil det sætte stort set hele området i stå”, udtaler Peter Maagøe Petersen, partner og direktør i Viegand Maagøe i Børsen i dag.

Læs hele artiklen her

Mejeribesøg i forbindelse med SCOoPE-projektet

I sidste uge var Christian Jensen og Mie Skaarup Brødsgaard fra Industri på besøg hos fem mejerier rundt i Jylland for at præsenterer resultater fra de energisyn, der blev udført hos dem i oktober. De fem mejerier er Thise Mejeri, Barrit Mejeri, Nørup Mejeri, Them Andelsmejeri og Jernved Mejeri.

Energisynene er en del af SCOoPE-projektet, Saving Cooperative Energy, som er finansieret af Europakommissionen under programmet Horizon 2020. Med i projektet er 81 virksomheder i seks lande; Danmark, Sverige, Grækenland, Spanien, Italien, Portugal og Frankrig. I Danmark er det Landbrug & Fødevarer, der er partner. Viegand Maagøe er hyret til at gennemføre energisyn på de fem mejerier. Projektet inkluderer desuden benchmarking vha. KPI’er og identifikation af besparelsespotentiale i form af konkrete projektideer.

Formålet med SCOoPE er at reducere energiforbruget via implementering af kosteffektive løsninger. På den korte bane er målet at spare mellem 10 og 15 % direkte indenfor fire sektorer; korntørring, mejeri, slagterier og kødforædling samt frugt- og grøntsagsforarbejdning.

Som det fremgår på billedet, havde julestemningen indfundet sig på Barrit Mejeri, hvor de to medarbejdere afsluttede besøgende torsdag eftermiddag