Viegand Maagøe har åbnet kontor i Bruxelles

Med et nyt kontor i Bruxelles rykker Viegand Maagøe endnu tættere på de vigtige beslutningsprocesser og EU-systemet. Første medarbejder til at tage det i brug er en ekspert i ecodesign og bæredygtige produkter.

Den 22. maj åbnede Viegand Maagøe et kontor i Bruxelles for at komme endnu tættere på lovgiverne i EU.

Med det nye kontor kommer Viegand Maagøe til at stå skarpere i forhold til at opbygge netværk og løse opgaver for unionens institutioner, forklarer Mette Rames, chef for Bæredygtighed i Viegand Maagøe.

”Det er jo EU, der driver meget af det arbejde, som virksomhederne i dag skal forholde sig til, når det handler om klima, miljø og sociale forhold. En stor del af vores kolleger i dag har allerede meget erfaring med at arbejde med og gennem EU, men det er også der, det er vigtigt for os at holde os helt skarpe og følge med den udvikling. Det gør vi kun ved at komme helt tæt på,” siger Mette Rames.

Michael Scholand, specialist i ecodesign og bæredygtige produkter, er den første Viegand Maagøe-medarbejder, der får kontorplads i Bruxelles, men flere forventes at komme til i løbet af 2024-25.

EU’s direktiv om bæredygtigheds-rapportering er på plads i dansk lov – og hvad så nu?

CSRD

EU’s nye direktiv om bæredygtighedsrapportering er vedtaget og bliver implementeret i dansk lovgivning. Læs hvordan det påvirker danske virksomheder, og hvilke skridt de skal tage for at overholde de omfattende rapporteringskrav.

Den længe ventede implementering af EU’s direktiv om bæredygtighed (Corporate Sustainability Reporting Directive) er nu på plads. Lovforslaget blev formelt vedtaget i Folketinget torsdag d. 2. maj 2024 og medfører ændringer til årsregnskabsloven og revisorloven.

Loven træder i kraft fra 1. juni 2024, og virksomhederne bliver omfattet efter en trinvis indfasning. Kravene er omfattende og favner bl.a. det strategiske arbejde med bæredygtighed og en indgående vurdering af virksomhedens påvirkning på omverdenen samt omverdenens påvirkning på virksomheden. Bæredygtighedsrapporteringen skal indgå som en del af årsrapporten og er samtidig underlagt krav om revisorerklæring med begrænset sikkerhed.

Læs mere om hvordan I griber det an i vores artikel om CSRD

Viegand Maagøe lancerer digitalt værktøj til dybdegående ESG-rapportering

ESG Navigator

Et nyt digitalt værktøj går i dybden med ESG-rapportering på en overskuelig måde. ESG-eksperterne, Viegand Maagøe, står bag værktøjet ESG Navigator, der skal hjælpe virksomheder med at leve op til de voksende krav og forventninger til ESG-rapportering.

Det nye værktøj, ESG Navigator, er en direkte forlængelse af Viegand Maagøes ESG-ydelser i en forening af digitalt værktøj, som brugerne selv kan betjene, og medfølgende rettidig rådgivning. Værktøjet skal hjælpe SMV’er med at få kortlagt deres interessenter, få overblik over de væsentligste bæredygtighedsemner i deres forretning for at kunne rapportere på det, der faktisk er vigtigt.

”ESG Navigator rummer meget af det, vi i forvejen er eksperter i hos Viegand Maagøe. Her er det bare gjort let tilgængeligt, så brugerne får en helt lavpraktisk tilgang til deres arbejde med ESG. Et arbejde, der for mange er nyt og opleves som enormt kompliceret. Men det behøver det ikke at være,” siger adm. direktør, Søren Eriksen.

ESG er på kort tid blevet et vigtigt element i virksomhedernes daglige drift og ledelse. Blandt andet pga. EU’s CSRD-direktiv, der stiller krav til virksomheders rapportering på ESG. Derfor er ESG Navigator også bygget op omkring direktivets standarder og målepunkter. Værktøjet guider brugerne sikkert igennem en grundig foranalyse, over den dobbelte væsentlighedsanalyse og videre til rapportering og strategi.

Det kan kun betale sig at gå op i ESG

Selvom det i første omgang kun er de største europæiske virksomheder, der er direkte underlagt kravene, kan alle virksomheder styrke deres position ved at begynde at kortlægge og rapportere på deres ESG. Det vil være nødvendigt for at følge med markedet og styrke sin forretning.

”De virksomheder, der ikke tager ESG alvorligt, er her måske ikke om 2-5-10 år. Der vil ikke kun blive stillet krav til dem fra deres samarbejdspartnere, men fra hele værdikæden og alle interessenter. Det vil simpelthen være en dårlig forretning ikke at komme i gang med det strategiske arbejde med det samme,” siger Søren Eriksen.

For mange virksomheder kan det dog kræve både oprustning og opkvalificering at finde rundt i de nye lovkrav. Det er her, ESG Navigator kommer virksomhederne til undsætning, og gør det manuelle arbejde mere overskueligt og mindre ressourcekrævende uden at gå på kompromis med substansen.

Læs mere om ESG Navigator her:

esg-navigator.dk