Viegand Maagøe lancerer ny brand identitet

brand identitet nyt logo viegand maagøe

nyt logo før efter viegand maagøeEn blå taleboble med skarpe kanter. Før var den et understøttende grafisk element på visitkort, men nu er det Viegand Maagøes logo og brand identitet. Logoet giver navnet en form, der er let at genkende på flere platforme – fra store slideshows til små smartphones.

Den nye grafiske retning betyder også et genfødt website, der inkorporerer de skarpe kanter, den lysende blå farve og skrifttypen Faktum.

Samme navn – nyt udtryk

Det nye logo og website afspejler Viegand Maagøes position som et af Danmarks førende konsulenthuse inden for grøn omstilling og bæredygtighed.

Navnet består, så kunder kan fortsat gå efter Viegand Maagøe-navnet for at opnå nytænkende, velovervejede løsninger, der gør en mærkbar forskel – som det også fremgår af de mange cases på det nye site.

Taleboblen: Tværfaglig dialog for bedre løsninger

Viegand Maagøe løser opgaver, der dækker alt fra industrianalyser og mediestrategier til grøn produktudvikling. Fælles for arbejdet er tværfaglig dialog.

Viegand Maagøes vidt forskellige eksperter samarbejder i konstant dialog med hinanden og kunderne for at skabe de bedste løsninger. Derfor er taleboblen valgt som det nye logo.

Taleboblen udtrykker også en selvsikkerhed, der hviler på Viegand Maagøes lange erfaring med grøn omstilling og faglige kompetencer, der hver dag bidrager til at sikre konkrete energi- og ressourceforbedringer.

Blåt logo til blå kunder

Udviklingen af nyt logo og website er primært foretaget in house. Valget af et blåt frem for et grønt logo har været helt bevidst, fortæller Sune Kliborg, der er senior grafisk designer hos Viegand Maagøe.

– Vores rådgivning henvender sig i høj grad til private virksomheder nationalt og internationalt, som identificerer sig med blå. Derfor er det naturligt, at vores logo taler til ’det blå segment’. Derudover har blå længe været en del af Viegand Maagøes udtryk. Den iøjnefaldende silhuet og farve gør det lettere at huske og genkende os på tværs af alle medier, siger Sune Kliborg.

Viegand Maagøe blandt mest profitable

Søren Eriksen og firmaets to grundlæggere Peter Maagøe og Jan Viegand

Kommunikationsforum har gennemgået regnskabsrapporter for 49 kommunikationsbureauer og her kommer Viegand Maagøe ind på en flot 5. plads.

K-forum skriver om regnskabsrapporten 2018: ”Især ti bureauer klarer sig bedre end alle andre. De tjener nemlig mere med færre medarbejdere til en bedre løn – og flere af dem har gjort det i årevis”.

Et stærkt fokus på energi og miljø var et rigtigt valg

Viegand Maagøe er et levende bevis på, hvor langt og stærkt man kan nå ved at holde fast i en niche og være fokuseret på energi, klima og miljø.

“Vi har gennem de sidste år arbejdet fokuseret med at styrke vores tilbud på bl.a. kommunikation og digitale løsninger. Vi har styrket vores kompetencer markant med nogle af de dygtigste profiler på kommunikation og digitale løsninger inden for grøn omstilling og bæredygtighed. Vi har koncentreret os om at få opbygget stærke tilbud til vores kunder og få vores viden dybt forankret i alle vores løsninger”, siger Søren Eriksen, administrerende direktør & CEO i Viegand Maagøe.

Viegand Maagøes bruttofortjeneste lå på hele 29 millioner med et overskud af den primære drift på kr. 3,5 mio.

Søren Eriksen uddyber årsagen til det gode resultat: “I Viegand Maagøe tilbyder vi netop løsninger, der ofte bygger på tværfaglige kompetencer – bl.a. mellem vores ingeniører, økonomer, adfærdseksperter og journalister. Fordi vi ved, at den tilgang skaber højere kvalitet og større mulighed for varige ændringer. I markedet er vi et nichebureau med fokus på den grønne omstilling nationalt og internationalt, og det fortsætter vi med at være. Vi driver bureauet med fokus på en bæredygtig bundlinje, om du vil. Så kunderne får, hvad vi lover dem, og vi ikke bruger for meget på overhead”.

Fakta: Sådan har K-forum lavet deres analyse

K-forums K-point tager udgangspunkt i bruttofortjenesten og resultatet af den primære drift samt i bruttofortjeneste og primær drift pr. medarbejder. De ser på disse tal for at vurdere bureauernes økonomiske formåen, relativt i forhold til bureauernes størrelse.Reglerne er simple: Der er 49 kommunikationsbureauer i rapporten. Det mest profitable bureau i ift. bruttofortjeneste og driftsresultat får 49 K-point og nr. 2 får 48 og så fremdeles.

Forbrugere og virksomheder skal have hjælp til at spare på energien

Ved hjælp mikrosegmentering, influencers og partnerskaber skal SparEnergi.dk gøre det endnu nemmere for danskerne og danske virksomheder at spare på energien.

SparEnergi.dk er Energistyrelsens hjemmeside om energi og energibesparelse. Formålet med siden er at informere og rådgive private forbrugere og virksomheder om energiforbrug og energieffektivisering.

I september måned satte Energistyrelsen opgaven som webredaktion på SparEnergi.dk i udbud. Opgaven inkluderer både vedligehold og udvikling af hjemmesiden, grafisk design, tekstforfatning, PR, strategisk kommunikation og markedsføring.

Som et konsortium under navnet Energibureauet har vi slået os sammen med kommunikation- og marketingbureauet Nordlid og vundet opgaven. Det er ikke første gang, vi skal varetage opgaven som webredaktion for SparEnergi.dk, men det er første gang, vi løser opgaven i konsortium med Nordlid.

”SparEnergi.dk skal engagere både private forbrugere, det offentlige og det private erhvervsliv og samtidig opleves som den meste relevante og troværdige kilde til information om ener giforbrug og energieffektivisering i Danmark. Energibureauets strategi for websitet, tror vi, kan være med til at nå det mål”, fortæller Line Kold fra Energistyrelsen

Opgaven har en ramme på 15 mio. kr. over de næste tre år.

Fra hjemmeside til digital videnscentral

En del af kommunikationsstrategien er at tage SparEnergi.dk på en rejse fra at være et informationssite med værktøjer til en reel content hub – dvs. en dynamisk, digital videnscentral, der møder brugere med interesse i energioptimering og hjælper dem videre. Derved skal det blive endnu nemmere at få adgang til den information, som brugerne har behov for.

“I årenes løb er der lanceret mange effektfulde indsatser og udviklet virkningsfuldt indhold på SparEnergi.dk. Nu skal vi sørge for at følge med den digi tale udvikling og samtidig ikke smide alt det gode ud med badevandet. Derfor er vores løsning ikke en revolution, men en evolution af SparEnergi.dk”, siger Søren Eriksen, administrerende direktør i Viegand Maagøe.

Med et tydeligere fokus på personaliseret push og ikke pull skal SparEnergi’s informationsrolle være mere proaktiv og relevant for den enkelte. Målet er at skærpe brugervenligheden og styrke engagementet blandt brugerne, så de får en bedre og mere personlig oplevelse.

For at indfri ambitionerne i kommunikationsstrategien for SparEnergi.dk, henter Energibureauet desuden ekspertise fra en række stærke underleverandører, herunder 1508, Wilke, Mammut Media og Ambition.