Viegand Maagøe blandt mest profitable

Søren Eriksen og firmaets to grundlæggere Peter Maagøe og Jan Viegand

Kommunikationsforum har gennemgået regnskabsrapporter for 49 kommunikationsbureauer og her kommer Viegand Maagøe ind på en flot 5. plads.

K-forum skriver om regnskabsrapporten 2018: ”Især ti bureauer klarer sig bedre end alle andre. De tjener nemlig mere med færre medarbejdere til en bedre løn – og flere af dem har gjort det i årevis”.

Et stærkt fokus på energi og miljø var et rigtigt valg

Viegand Maagøe er et levende bevis på, hvor langt og stærkt man kan nå ved at holde fast i en niche og være fokuseret på energi, klima og miljø.

“Vi har gennem de sidste år arbejdet fokuseret med at styrke vores tilbud på bl.a. kommunikation og digitale løsninger. Vi har styrket vores kompetencer markant med nogle af de dygtigste profiler på kommunikation og digitale løsninger inden for grøn omstilling og bæredygtighed. Vi har koncentreret os om at få opbygget stærke tilbud til vores kunder og få vores viden dybt forankret i alle vores løsninger”, siger Søren Eriksen, administrerende direktør & CEO i Viegand Maagøe.

Viegand Maagøes bruttofortjeneste lå på hele 29 millioner med et overskud af den primære drift på kr. 3,5 mio.

Søren Eriksen uddyber årsagen til det gode resultat: “I Viegand Maagøe tilbyder vi netop løsninger, der ofte bygger på tværfaglige kompetencer – bl.a. mellem vores ingeniører, økonomer, adfærdseksperter og journalister. Fordi vi ved, at den tilgang skaber højere kvalitet og større mulighed for varige ændringer. I markedet er vi et nichebureau med fokus på den grønne omstilling nationalt og internationalt, og det fortsætter vi med at være. Vi driver bureauet med fokus på en bæredygtig bundlinje, om du vil. Så kunderne får, hvad vi lover dem, og vi ikke bruger for meget på overhead”.

Fakta: Sådan har K-forum lavet deres analyse

K-forums K-point tager udgangspunkt i bruttofortjenesten og resultatet af den primære drift samt i bruttofortjeneste og primær drift pr. medarbejder. De ser på disse tal for at vurdere bureauernes økonomiske formåen, relativt i forhold til bureauernes størrelse.Reglerne er simple: Der er 49 kommunikationsbureauer i rapporten. Det mest profitable bureau i ift. bruttofortjeneste og driftsresultat får 49 K-point og nr. 2 får 48 og så fremdeles.

Forbrugere og virksomheder skal have hjælp til at spare på energien

Ved hjælp mikrosegmentering, influencers og partnerskaber skal SparEnergi.dk gøre det endnu nemmere for danskerne og danske virksomheder at spare på energien.

SparEnergi.dk er Energistyrelsens hjemmeside om energi og energibesparelse. Formålet med siden er at informere og rådgive private forbrugere og virksomheder om energiforbrug og energieffektivisering.

I september måned satte Energistyrelsen opgaven som webredaktion på SparEnergi.dk i udbud. Opgaven inkluderer både vedligehold og udvikling af hjemmesiden, grafisk design, tekstforfatning, PR, strategisk kommunikation og markedsføring.

Som et konsortium under navnet Energibureauet har vi slået os sammen med kommunikation- og marketingbureauet Nordlid og vundet opgaven. Det er ikke første gang, vi skal varetage opgaven som webredaktion for SparEnergi.dk, men det er første gang, vi løser opgaven i konsortium med Nordlid.

”SparEnergi.dk skal engagere både private forbrugere, det offentlige og det private erhvervsliv og samtidig opleves som den meste relevante og troværdige kilde til information om ener giforbrug og energieffektivisering i Danmark. Energibureauets strategi for websitet, tror vi, kan være med til at nå det mål”, fortæller Line Kold fra Energistyrelsen

Opgaven har en ramme på 15 mio. kr. over de næste tre år.

Fra hjemmeside til digital videnscentral

En del af kommunikationsstrategien er at tage SparEnergi.dk på en rejse fra at være et informationssite med værktøjer til en reel content hub – dvs. en dynamisk, digital videnscentral, der møder brugere med interesse i energioptimering og hjælper dem videre. Derved skal det blive endnu nemmere at få adgang til den information, som brugerne har behov for.

“I årenes løb er der lanceret mange effektfulde indsatser og udviklet virkningsfuldt indhold på SparEnergi.dk. Nu skal vi sørge for at følge med den digi tale udvikling og samtidig ikke smide alt det gode ud med badevandet. Derfor er vores løsning ikke en revolution, men en evolution af SparEnergi.dk”, siger Søren Eriksen, administrerende direktør i Viegand Maagøe.

Med et tydeligere fokus på personaliseret push og ikke pull skal SparEnergi’s informationsrolle være mere proaktiv og relevant for den enkelte. Målet er at skærpe brugervenligheden og styrke engagementet blandt brugerne, så de får en bedre og mere personlig oplevelse.

For at indfri ambitionerne i kommunikationsstrategien for SparEnergi.dk, henter Energibureauet desuden ekspertise fra en række stærke underleverandører, herunder 1508, Wilke, Mammut Media og Ambition.

På Bæredygtighedsfestival med SparEnergi.dk

FN’s 17 verdensmål var omdrejningspunktet i Vallensbæk Kommune, da der fredag og lørdag blev afholdt Bæredygtighedsfestival. På vegne af Energistyrelsen repræsenterede vi bæredygtighedsmål 7 – Bæredygtig Energi – og gav tips til energibesparelse og gode energivaner.

På vores stand kunne man blandt andet få lov at blende sin egen smoothie ved at træde i pedalerne på en eldrevet smoothiecykel.